Visuotinis ataskaitinis sodininkų bendrijos „Ridikas“ narių susirinkimas

Post date: 2018-04-28 18.56.11

SODININKŲ BENDRIJA „ RIDIKAS“

2018m. gegužės 12 d 11 val šaukiamas visuotinis ataskaitinis Sodininkų Bendrijos „Ridikas“ narių susirinkimas

Susirinkimo vieta: prie Krakiškių Sodų 17-oji Nr. 3 sklypo .

Darbotvarkė

1. Susirinkimo pirmininko rinkimai;

2. Susirinkimo sekretoriaus rinkimai;

3. 2017 m bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaita;

4. Revizoriaus išvados apie Bendrijos ūkinę finansinę veiklą;

5. Bendrijos valdybos 2017 m. veiklos vertinimas;

6. Metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvadų apie bendrijos finansinę veiklą tvirtinimas.

7. Tikslinių mokesčių dydžių tvirtinimas 2018 metams;

8. 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas

9. Komunalinių atliekų išvežimo tvarka nuo 2018.05.01 d. ir konteinerių išdėstymas bendrijos teritorijoje

10. Požeminio komunalinių atliekų konteinerio įrengimas

11. Centralizuotos kanalizacijos sistemos pravedimo poreikis

12. Stebėjimo kamerų įrengimas

13. Kiti klausimai.

Pgal SB“Ridikas“ įstatų 47 straipsnį - Bendrijos nariai dėl susirinkime svarstomų klausimų gali balsuoti iš anksto raštu. Raštu iš anksto balsavę Bendrijos nariai laikomi dalyvaujančiais narių susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus.

Su 2017m ataskaitomis ir 2018m projektais galima susipažinti SB“Ridikas“ internetinėje svetainėje. Bendrijos svetainė www.sbridikas.lt