Adresas: Krakiškių sodų 18-oji g. 5

Įm.kodas 124882162

A.s.LT907300010002483091

 e-paštas: ridikassb@gmail.com

Pagrindinis

PRANEŠIMAS

APIE VISUOTINĮ ATASKAITINĮ  SODININKŲ BENDRIJOS „RIDIKAS“  NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Sodininkų bendrijos „Ridikas“ valdybos sprendimu 2024 m. gegužės   18 d (šeštadienį) 11 val. šaukiamas  visuotinis ataskaitinis Sodininkų bendrijos „Ridikas“  narių  susirinkimas.

 Susirinkimo vieta: Krakiškių Sodų 18-oji Nr.5  

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis visuotinis Bendrijos narių susirinkimas bus šaukiamas po 14 dienų, 2024 m. birželio 01 d. (šeštadienį) 11 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

Darbotvarkė

1.      Susirinkimo  pirmininko rinkimai;

2.      Susirinkimo  sekretoriaus rinkimai;

3.      Asmens, atsakingo už balsų skaičiavimą, rinkimai;

4.      2023 metų Bendrijos  valdybos veiklos ir pajamų ir išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ;

5.      Revizoriaus    išvados  apie Bendrijos  2023 m.ūkinę-finansinę veiklą;

6.      Bendrijos  valdybos  2023 m. veiklos  vertinimas;

7.      2023 metų  Bendrijos  ūkinės  ir  finansinės  veiklos  ataskaitos, Revizoriaus išvadų apie Bendrijos ūkinę-finansinę veiklą tvirtinimas;

8.      2024 m. tikslinių  įnašų (mokesčių) dydžio nustatymas ir tvirtinimas;

9.      2024 metų Bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas .

 

        SB “Ridikas“   valdyba

          Pagal SB“Ridikas“ įstatų 51 straipsnį - Bendrijos nariai dėl susirinkime svarstomų klausimų gali balsuoti iš anksto raštu pagal Bendrijos valdybos parengtą išankstinio balsavimo biuletenio formą. Raštu iš anksto balsavę Bendrijos nariai laikomi dalyvaujančiais narių susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. 


2024 m sąmatos proj. i.xlsx
2023m. fian.ataskaita ir sąmata (4) (1).xlsx