Aeschylus

Contadores de visitas gratuitos 
 

Къде е планината Кавказ според Есхил

( Aeschylus, Ασχύλος, Aiskhulos -  525 –  456 )

bozman

 

      Ще разгледаме съобщенията на Есхил за планината Кавказ от драмата му “Прикованият Прометей”, ползвайки превода от старогръцки на Александър Ничев (А) и като насрещни сверки, публикацията на същото произведение в TUhttp://lib.ru/POEEAST/ESHIL/eshil2_1.txtUT (В) и  гръцки текст (С)  от TUhttp://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0009%3Acard%3D415UT 

    Повода е същият както и при търсенето за Кимерийският Босфор при Херодот, тъй като сведенията от тези писатели се тълкуват преднаменено или неволно изопачено не само от съвремемните изследователи по тези въпроси, но още от поповете фанариоти през ΙΧ в. завладяни от мегаломанската идея, че само тяхната вяра променяща се според прищявките на императорите е единствено вярна и всичко друго по този въпрос подлежи на унищожение и забрава.

    Ще прилагаме  текстовете  паралелно за да може читателя да си направи съответните изводи дали нашите заключение се основават на текстова даденост или на фриволни фантазии, така привични на днешните писатели по тези теми.

Към тези текстове може да се приведе и сведението на Херодот, къде е Меотийско море, споменато от Едхил.  В "Клио", 7, Херодот пише: "

"ἦν Κανδαύλης, τὸν οἱ Ἕλληνές Μυρσίλον ὀνομάζουσι, τύραννος Σαρδίων, ἀπόγονος δὲ Ἀλκαίου τοῦ Ἡρακλέος. Ἄγρων μὲν γὰρ ὁ Νίνου τοῦ Βήλου τοῦ Ἀλκαίου πρῶτος Ἡρακλειδέων βασιλεὺς ἐγένετο Σαρδίων, Κανδαύλης δὲ ὁ Μύρσου ὕστατος. [3] οἱ δὲ πρότερον Ἄγρωνος βασιλεύσαντες ταύτης τῆς χώρης ἦσαν ἀπόγονοὶ Λυδοῦ τοῦ Ἄτυος, ἀπ᾽ ὅτευ ὁ δῆμος Λύδιος ἐκλήθη ὁ πᾶς οὗτος, πρότερον Μηίων καλεόμενος".

-"Candaules, whom the Hellenes call Myrsilos, was ruler of Sardis and a descendant of Alcaios, son of Heracles: for Agron, the son of Ninos, the son of Belos, the son of Alcaios, was the first of the Heracleidai who became king of Sardis, and Candaules the son of Myrsos was the last; but those who were kings over this land before Agrond, were descendants of Lydos the son of Atys, whence this whole nation was called Lydian, having been before called Meonian".

 

" Кандаулис (Кандаилис ?) наричан от елините Мирсилос бил тиранин на Сард. Първите царе на Сард от коляното на Хераклидите станал Аргон, син на Нино, внук на Бело, правнук на Алкайо, като Кандаул бил последен техен цар. Царете управлявали тази страна до Аргон са потомци на  сина на Атиз - Лиду (Лидо в анг. превод) по чието име предишните меонци се нарекоха лидийци". 

Тук много неща могат да се свържат с имената на Нино, Бело и Кандаул  {Кан- дуло :-) }. За нас е важно, че Арго, по чието име са назовани аргонавтите няма нищо общо с древна Елада, а е лидиец по произход. ( От Лидия до Колхида - Грузия, с помощτа на теченията, които влачат в тази посока може да се стигне и с лодка за няколко дни, без да се пипне греблото - с минимум ветрила). А лидийците са същите тези мюзи (мизийци) и йонийци, които воюват срещу елините включително и в Троянската война. За йонийците пък Херодот казва, че са изселници траки от Аргос, едно име несъмнено свързано с Аргон, сина на Атиз и т.н. Няма да е тайна ако споделя, че в един епиграфски паметник от Пиренейския п-в, наречен Orleyl V
 { http://www.celtiberia.net/verimg.asp?id=8097 - тук виждате  нескопосния опит да се разчете текста посредством иврит от дясно на ляво, въпреки те плочката очевадно е изписана от ляво на дясно :). }
 в който на три пъти е изписано Атиз и то употребено като лично име - разчетено чрез "руница-кирилица IV".
 
    За този материал е важна констатацията основана върху текста на Херодот, че меонците са население разположено по западният бряг на днешния Босфор, Мраморно море (Пропондида) и Дарданелите, т.е. западния бряг на по-късна Лидия. От само себе си е ясно, че Мраморно море по това време е наречено Меонийско море, по същите речеви закони по което същото това море е наречено от друти автори, Тракийско море. Като съответно протоци, проливи и така нататък  носят името на тракийци и меонийци - публикувал съм карта в която Тракийски Босфор е прерисуван от стари карти между о-в Тасос и материка дори в Бяло море някъде през ΧVI или XVII в. Така, че Меотийско море е старото име на Пропонтида, а не днешното Азовското море,  което изрично е изписано Меотийско  езеро от същият този Херодот, а не Меотийско море.
 --------------------------
 Тъй като малко се отвлякохме от темата за Кавказ, нека допълним и сведенията на Херодот за Йо. Според него, Йо била отвлечена от финикийски моряци, които продавали свои стоки в гр. Аргос. Тъй като продажбата се извършвала на юта на корабите и пазаруващите били най-вече жени, при завършване на продажбите финикийците неочаквано вдигнали котви и отвлекли част от жените. Царската дъщеря Йо била сред тях. Същият допълва, че тази история според  финикийците била съвсем друга. Йо още при пристигане на корабите влязла с интимни отношения с капитана на кораба и той като била непразна, то при отплуване на финикийците, тръгнала заедно с тях. Това много прилича на разказа за непразната Мария, която се оженва за Йосиф и ражда Исус. 
Каквато и да е била истината - според елини или финикийци, то това обяснение има много по реален изказ и обяснение за похищенето на Йо. То обяснява също така, защо Есхил не разказва за земите извън Балканите с подробности по маршрута на Йо. Защото никога не е излизал далече от собственото си поселище, за разлика от Херодот, който обикаля целият известен  тогавашен свят и т.н.
 

.............................................

Цилият текст във файла.

Ċ
Борислав Георгиев Борисов,
7 sept. 2012 18:51
Comments