Defileul Jiului, între Munţii Vâlcan şi Parâng, de la Bumbeşti la Livezeni

imagini: Andrei Ştirbu (andreistirbu72@gmail.com)

text: Ică Giurgiu 

Între Munții Vâlcan și Parâng (vezi harta de mai jos, extras din Romania, tourist map, Ministerul Turismului, 1989) se desfășoară Defileul Jiului, parcurs de șosea (imaginea 8) și o cale ferată care trece prin zeci de tunele (imagini 1, 4, 12) și peste multe poduri (imaginea 15). Defileul începe la nord de localitatea Bumbești (aflată la miazăzi de el) și continuă către miazănoapte, contorsionându-se în permanență (imagini 6, 11, 12) până în dreptul localității Livezeni, aflată la sud de Petroșani (înainte de confluența cu Jiul de Vest).

Aproximativ la mijlocul defileului se află mănăstirea Lainici (imaginea 7), din apropierea căreia sunt căi de acces marcate către Munții Vâlcan (pe la schitul Locurele) și Parâng (imediat la nord de mănăstire, vezi).

De la nivelul șoselei sau căii ferate vedem zbuciumul apei care trece prin defileu, versanții care se ridică amețitor de ambele părți și, din când în când, partea lor superioară, cu înălțimi alpine. 

                                                     1   Calea ferată și soseaua trec, nu neapărat împreună, ba pe un mal ba pe altul al Jiului.

          2   La nord de schitul Locurele, culmea calcaroasă a Munților Vâlcan, cu peșteri multe și păduri frumoase, pe malul drept geografic al Jiului.

           3   Defileul Jiului, fotografiat din Munții Vâlcan (aflați pe partea stângă a imaginii față de săgeata care arată cursul apei). La dreapta săgeții cum privim către nord sunt Munții Parâng, spre jumătatea nordică a defileului (vezi și imaginea 5).

                                                                                                               4   Tunel pe calea ferată.

             5   În fundalul pozei este zona cea mai înaltî din Munții Parâng (vezi aici și aici); la poalele ei se întinde partea superioară a unei importante zone carstice, Valea Polatiștea.

                                                6   Defileul Jiului este în multe locuri foarte sinuos; aici se văd tunele de-a lungul căii ferate.

                                                                                                                7   Mănăstirea Lainici.

                                               8   Pe șoseaua din defileu sunt foarte puține locuri unde se pot face depășiri în siguranță.

                                    9   De la nord de schitul Locurele, privire spre partea vest sud-vestică a crestei respective din Munții Vâlcan.

                                                                                             10   Pădure în Munții Vâlcan, detaliu.

               11   În fundalul pozei este zona cea mai înaltă din Munții Parâng (vezi aici și aici); la poalele ei se întinde partea superioară a unei importante zone carstice, Valea Polatiștea. (imagine aflată mai la sud de poza 5)

                                                                                                                12   Detaliu din imaginea 11.

                                                                                                     14   Pădure în Munții Vâlcan, detaliu.

                                                                                   15   Pod pentru calea ferată (nu toate au aceeași structură).