Seminars / Workshops

Het is mogelijk om een seminar / workshop te bezoeken. Tevens kunnen wij binnen uw organisatie een introductiesessie / workshop verzorgen.

Hiervoor kunt u met ons contact opnemen.

Mocht de RASCI-methode u vervolgens aanspreken dan is het mogelijk om een klein aantal werkprocessen binnen uw organisatie aan te pakken. Bevalt de RASCI-methode: dan kan er een inventarisatie gemaakt worden van de werkprocessen binnen uw afdeling of organisatie, kunnen de werkrpocessen geprioriteerd worden en kan er een Plan Van Aanpak (PVA) gemaakt worden met een duidelijke planning.

Op basis van dit PVA en de planning wordt er vervolgens gerapporteerd.