Consultancy

Bedrijven die niet optimalseren, automatiseren of samenwerking bevorderen, missen de boot, maar bedrijven die dit wel doen hebben weer heel andere problemen, zoals bijvoorbeeld: Hoe voorkomen we dat de kosten te hoog oplopen? Welke software moeten we aanschaffen? Hoe kunnen we bepaalde bedrijfsprocessen (verder) automatiseren?

In het Nederlandse bedrijfsleven wordt macht niet als factor gezien. Managers zullen een idee of beslissing er niet snel doorheen rammen, maar gaan op zoek naar externe deskundigen om te onderzoeken of hun visie klopt. Het inschakelen van een adviesbureau of het inwinnen van advies is zo'n breed begrip dat het vrijwel onmogelijk wordt om een definitie te geven of het onderwerp af te bakenen. Daarom is het duidelijker om een aantal redenen op een rijtje te zetten die vaak worden gebruikt bij het inschakelen van een adviseur.

Redenen om een adviseur in te huren

Deskundigheid en expertise

Een bedrijf kan gebruik maken van een adviseur omdat het op zoek is naar kennis die op dat moment in het bedrijf zelf niet voorhanden is.

Informatie en extra hulp

Voor grote nieuwe projecten is vaak veel informatie nodig. Het achterhalen van die informatie kost tijd en moderne managers hebben het al druk genoeg. Het kan dus handig zijn om dergelijke klussen uit te besteden aan externe specialisten

Onafhankelijkheid

Bepaalde onderwerpen zijn een heet hangijzer binnen de bedrijfsvoering. Voor- en tegenstanders zijn zo begaan met dergelijke thema's dat het maken van een objectieve keuze moeilijk wordt. Een onafhankelijke derde persoon kan in dat geval uitkomst bieden.

Tijdelijk tekort

Als door ziekte, conflicten of welke andere oorzaak dan ook een van de kernfiguren wegvalt kan het handig zijn om tijdelijk vervanging in te schakelen in de vorm van een interim-projectmanager.

Bedrijfspolitiek

Externe deskundigheid wordt ook vaak ingeschakeld vanuit bedrijfspolitiek oogpunt. Zo kan bijvoorbeeld, om de aandeelhouder gerust te stellen een adviesbureau worden ingehuurd om te onderzoeken of de nieuwe koers van de directie inderdaad de juiste is.

Urgentie

Vaak worden adviseurs in de arm genomen om een concreet probleem op te lossen.

Helikopterview

Met name in kleine bedrijven zijn ondernemers vaak zo druk bezig met de dagelijkse bezigheden en de zoveelste spoedeisende klus, dat de tijd ontbreekt om eens rustig na te denken over het lange termijnbeleid van de firma. Externe adviseurs kunnen in dat geval een overzicht geven en zo voorstellen dien voor een nieuwe koers of de huidige bedrijfsvoering eens kritisch onderzoeken.

Kies een Bureau

Een adviesbureau is niet iets dat je zomaar uit de Gouden Gids plukt. Het is dus belangrijk dat u zich goed oriënteert om een goed en betrouwbaar adviesbureau te vinden.

Grote bureaus

Het voordeel van grote bureaus:

De goede naam.

Rapporten van dergelijke kantoren leggen veel gewicht in de schaal en kunnen deuren openen bij bijvoorbeeld banken.

Zijn veelal gespecialiseerd op verschillende gebieden.

Liggen goed in de werkgeversmarkt.

Kunnen getalenteerde werknemers selecteren en ze een goede opleiding bieden.

Kunnen als het om internationale opdrachten gaat makkelijk specialisten uit een ander land aantrekken.

Het nadeel van grote bureaus zijn:

De tarieven.

Reputatie heeft immers zijn prijs

Het werken met vaste stramienen.

Vanwege de aanpak worden de eerste gesprekken vaak gevoerd door een senior adviseur of een partner terwijl de eigenlijke opdracht wordt uitgevoerd door een net of net niet afgestudeerde junior adviseur

Naamsbekendheid is geen garantie.

Het gaat om de ervaring en de flexibiliteit van de adviseur zelf.

Kleine bureaus

Het voordeel van kleine bureaus:

Hebben op één gebied vaak specifieke kennis

Staan doorgaans dichter op de praktijk

Senior consultants zijn vaak sterke persoonlijkheden met een eigen aanpak en veel ervaring

Zit niet vast aan één bureaupolicy of een specifieke werkmethode en kan dus maatwerk leveren.

Het nadeel van kleine bureaus:

Hebben meer moeite om talent vast te houden.

Hebben minder profijt van de schaalvoordelen dan de grote bureaus en zullen dus voor een onderwerp dat buiten hun specialisatie ligt weer een extern bureau moeten inschakelen.

Kunnen geen opdrachten doorsluizen naar collega's.

De echte toppers zitten vaak al maanden van tevoren volgeboekt

CBosch heeft de genoemde nadelen van kleine bureaus als volgt opgevangen:

Elke medewerker van CBosch is aandeelhouder en zal niet snel afscheid nemen.

Om expertise voor onderwerpen buiten de specialisatie in te huren, kan gebruik gemaakt worden van een omvangrijk netwerk met bedrijven waar reeds zeer goede ervaringen mee zijn opgedaan.

Bij onverwachte grote werkzaamheden kan gebruik gemaakt worden van dit netwerk waarmee ook contacten met gelijksoortige bedrijven als CBosch gelegd worden. Bedrijven die een zelfde practische aanpak als CBosch hebben.