RASCI in de praktijk

Voordelen van RASCI zijn de eenvoud, het bevorderen van samenwerken, verantwoordelijkheden beleggen, snel inzicht en overzicht in het gehele werkproces, een basis voor veranderingen en efficiënter werken.

Op de pagina RASCI voorbeelden zijn een aantal RASCI's als voorbeeld uitgewerkt.

De volgende beschrijvingen geven praktische informatie betreffende de RASCI-aanpak en de resultaten:

- Purmerend - gladheidbestrijding

- Reïntegratie bij een Sociale Dienst

- Wijkgericht werken binnen een wooncorporatie

Nadat het meest efficiënte werkproces in onderling overleg is samengesteld, moet dit werkproces in de praktijk nog gaan werken. Hiervoor moeten binnen de organisatie nog een flink aantal acties uitgevoerd worden. Deze acties kunnen van organisatorische aard zijn, van software technische aard zijn of kunnen via werkinstructies en/of aanpassingen in documenten en formulieren opgelost worden.

Deze acties zullen vaak projectmatig uitgevoerd moeten worden. Met het plannen en bewaken van deze acties en met het uitvoeren van een aantal acties, is binnen de RASCI-company uitgebreide ervaring aanwezig.

Meer weten over RASCI?

Neem dan contact op voor een introductiesessie of workshop.