Over ons

Joop Vorst

Joop weet in complexe contexten uiteenlopende belangen en tegenstellingen te overbruggen en te komen tot gedragen en toekomstgerichte oplossingen. Joop acteert, bijna moeiteloos, tussen strategisch en operationeel niveau binnen organisaties. Joop heeft veel ervaring binnen de (lokale) overheid en verzelfstandigde overheidsdiensten.

Joop werkt vanuit de kernwaardes:

RESPECT : Kijken, luisteren en handelen zonder te (ver)oordelen.

EENVOUD : Het overbodige weglaten en de eer aan de mens in de organisatie laten.

SAMENWERKEN : Uitwisselen van kennis en samenwerken.

DURF : Verleggen van grenzen, helder benoemen van zaken en nemen van verantwoordelijkheid.

Kijk ook eventueel op www.joopvorst.nl of klik hier voor een uitgebreid CV van Joop

Chrétien van den Bosch

In de verschillende opdrachten, die Chrétien heeft vervuld als projectmanager, projectleider, consultant, verandermanager en procesmanager, hebben de mensen, waarmee hij samenwerkte, hem ervaren als een manager die:

• oog heeft voor mensen,

• een team-player is; die collega’s kan inspireren en motiveren,

• doel- en resultaatgericht is,

• in staat is om strakke planningen waar te maken

• snel inzicht heeft in de problematiek en

• een doorzetter is die de klus ook afmaakt.

Zijn motto is: “Elk mens heeft zijn unieke eigenschappen en wensen. Het streven naar het gebruik maken van deze unieke eigenschappen en wensen geeft voldoening aan beide kanten.”

Het motiveert hem om het beste te halen uit: mensen, middelen, afdelingen en organisaties. Dit onder andere en indien nodig, middels het aanbrengen en optimaliseren van: structuren, processen, planningen, resources en onderlinge samenwerking. Hij is communicatief vaardig, helder, duidelijk, analytisch, mensgericht en pragmatisch ingesteld. Zijn kracht is: een positieve uitstraling, enthousiasme, het streven naar efficiency en laten zien dat aanpakken werkt. Hij heeft ervaring binnen grote en kleine organisaties,gemeentelijke overheid, rijksoverheid en bedrijfsleven. Hij zet de mens centraal in een organisatie en kan daarom in verschillende typen organisaties een grote bijdrage leveren.

Kijk ook eventueel op www.cbosch.nl of klik hier voor een uitgebreid CV van Chrétien