Joop Vorst                                                                                                                                                                                   


Joop weet in complexe contexten uiteenlopende belangen en tegenstellingen te overbruggen en te komen tot gedragen en toekomstgerichte oplossingen. Joop acteert, bijna moeiteloos, tussen strategisch en operationeel niveau binnen organisaties. Joop heeft veel ervaring binnen de (lokale) overheid en verzelfstandigde overheidsdiensten.

Joop werkt vanuit de kernwaardes:
RESPECT              Kijken, luisteren en handelen zonder te (ver)oordelen.
EENVOUD             Het overbodige weglaten en de eer aan de mens in de organisatie laten.
SAMENWERKEN  Uitwisselen van kennis en samenwerken.
DURF                     Verleggen van grenzen, helder benoemen van zaken en nemen van  verantwoordelijkheid.

Kijk ook eventueel op www.joopvorst.nl  of klik hier voor een uitgebreid CV van Joop 

Chrétien van den Bosch                                                                                                                                                             


In de verschillende opdrachten, die Chrétien heeft vervuld als projectmanager, projectleider, consultant, verandermanager en procesmanager, hebben de mensen, waarmee hij samenwerkte, hem ervaren als een manager die:
oog heeft voor mensen,
een team-player is; die collega’s kan inspireren en motiveren, 
doel- en resultaatgericht is,
in staat is om strakke planningen waar te maken
snel inzicht heeft in de problematiek     en
een doorzetter is die de klus ook afmaakt.

Zijn motto is: “Elk mens heeft zijn unieke eigenschappen en wensen. Het streven naar het gebruik maken van deze unieke eigenschappen en wensen geeft voldoening aan beide kanten.”  
Het motiveert hem om het beste te halen uit: mensen, middelen, afdelingen en organisaties. Dit onder andere en indien nodig, middels het aanbrengen en optimaliseren van: structuren, processen, planningen, resources en onderlinge samenwerking. Hij is communicatief vaardig, helder, duidelijk, analytisch,  mensgericht en pragmatisch ingesteld. Zijn kracht is: een positieve uitstraling, enthousiasme, het streven naar efficiency en laten zien dat aanpakken werkt. Hij heeft ervaring binnen grote en kleine organisaties,gemeentelijke overheid, rijksoverheid en bedrijfsleven. Hij zet de mens centraal in een organisatie en kan daarom in verschillende typen organisaties een grote bijdrage leveren.