RASCI voorbeelden

- Vakantie : Het plannen van een vakantie is voor iedereen een bekend "werkproces"

Dit voorbeeld wordt in de RASCI-workshop, waarbij medewerkers vanuit verschillende organisaties

aanwezig zijn, als voorbeeld uitgewerkt. Hierbij de RASCI van de vakantie van Chrétien.

- Gladheidbestrijding : RASCI is binnen elke organisatie en voor elk werkproces toepasbaar.

- Indiensttreding : Dit is een RASCI die voor grote organisaties herkenbaar zal zijn.