Services & Specialiteiten

Services

  • Proces-optimalisatie

  • Projectleiding

  • Projectmanagement

  • Opleiding van RASCI-ambassadeurs

  • Optimaliseren financiële administratie

  • Consultancy in bovenstaande en specialiteiten

Specialiteiten

  • Bevorderen van samenwerking

  • Optimaliseren van informatiestromen

  • RASCI

  • Structureren van werk

  • Motivatie

  • Planning en bewaking

Wat maakt ons anders?

Samenwerking met waardering en respect

Onze maatschappij, een organisatie, een afdeling of een project is een samenwerkingsverband van mensen.

Indien er tussen deze mensen, in de onderlinge samenwerking, niet wordt gewerkt met waardering en respect voor elkander dan gaat dit altijd ten koste van elkaar en van het uiteindelijke resultaat.

Meerwaarde wordt verkregen indien men de mensen binnen een procesoptimalisatietraject, binnen een project en/of binnen een organisatie, op een dusdanige manier kan motiveren en stimuleren zodat zij gaan samenwerking met onderlinge waardering en respect voor elkanders inzichten.

"Het heersende principe in het leven is dat van wederzijdse afhankelijkheid en niet van onafhankelijkheid. De meeste dingen die je wilt realiseren, vallen en staan met samenwerking tussen jou en anderen". (Covey 1989)