Home

Mensen laten samenwerken.

Er waren eens drie mensen: Iedereen, Iemand en Niemand. Op een dag moest er een belangrijke opdracht worden vervuld. Iedereen dacht dat Iemand die taak wel op zich zou nemen. Hoewel Iedereen de opdracht kon vervullen, deed Niemand het. Daarom werd Iedereen boos op iemand. Het was zíjn taak en nu had Niemand die uitgevoerd! Iedereen dacht dat Niemand de opdracht had kunnen doen, maar Niemand had zich gerealiseerd dat Iedereen juist zo graag wilde. Aan het einde beschuldigde Iedereen Iemand omdat Niemand deed wat Iedereen had kunnen doen.

Zo gaat het natuurlijk vaak in de praktijk. Managers en medewerkers raken niet zelden hierdoor gefrustreerd. Oorzaak is vaak het gebrek aan een duidelijk stelsel van verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Een gebrek dat tot hokjesgeest en bewaken van de eigen afdelingsgrenzen leidt. Voor het aanpakken hiervan wordt vaak een beroep gedaan op interim-managers en consultants. De vraag doemt daarbij direct op wat er van de inspanningen, om dergelijke problemen te lijf te gaan, overblijft als ze weer vertrokken zijn. Joop Vorst en Chrétien van den Bosch hebben een bestaande aanpak: RASCI hiervoor verder ontwikkeld die aanwijsbare en blijvende oplossingen levert. De aanpak kenmerkt zich door het interactieve karakter. Hierdoor ontstaat niet alleen inzicht in de processen van organisaties, maar ook worden veel overbodige stappen geëlimineerd en kunnen verbeteringen direct worden doorgevoerd. Medewerkers en management raken hierdoor gemotiveerd om verder te gaan met het aanpakken van de processen en het verbeteren van de samenwerking. Zij merken in hun dagelijkse werk immers direct de verbeteringen.

Wat is RASCI?

RASCI is een unieke, interactieve methode om werkprocessen te beschrijven, werkprocessen te optimaliseren en samenwerking binnen en tussen organisaties en/of onderdelen te bevorderen.

Hierbij wordt er veel aandacht besteedt aan verantwoordelijkheden, informatiestromen, acties om te komen tot een geoptimaliseerd proces en de dossiervorming.

Alle betrokkenen in een werkproces worden, in een brainstormachtige sessie, uitgenodigd om gezamenlijk: vragen te stellen, vragen te beantwoorden, te discussiëren en in gemiddeld 2 x een uur en een kwartier, het werkproces: op te stellen, te optimalseren en te beschrijven op één A4.

Acties, om te komen tot een geoptimaliseerd werkproces, kunnen vervolgens gepland en bewaakt worden.

Werkprocessen worden hierdoor effectiever en doorlooptijden verkorten.

Omdat alle medewerkers bij de sessie, van het betreffende werkproces, betrokken zijn en de discussies meegemaakt hebben, zal er direct commitment zijn om het geoptimaliseerde werkproces in de praktijk te toetsen.

Meer weten over RASCI?