Introducció

En aquesta web presentem diverses propostes didàctiques que tenen en comú la recerca, la construcció del coneixement per part de l'alumne mitjançant la creació, el pensament crític i el treball cooperatiu...Algunes que ja podríem considerar clàssiques com: els diversos tipus de Projectes, les Webquest o l'Aprenentatge basat en la resolució de problemes.

D'altres són creacions més recents de professors companys nostres com Les Webgincanes (Jarbas N. Barato) Les TAF (J.L. Fierro), les MTW (de Núria Alart) l'Aprenenetage per Tasques ( Jordi Esteban Calm) les WebTasks ( de Jordi Badiella o les d'Isabel Pérez) El gran repte ( Mercè Comin) ...

Sense oblidar les diferents propostes basades en la Geolocalització com són les Earthquest ( Jordi Vivancos) les Sharing Stories vith Google Earth (Narcís Vives) i moltes més que tot hi adoptar noms diferents tenen, si més no, algunes de les característiques citades més amunt.

Imprescindible! el bloc de Guida Al.lés sobre projectes interdisciplinars http://projectesinterdisciplinaris.wordpress.com/

http://nagusia.berritzeguneak.net/gaitasun/competencias-basicas-2-es.php

Comencem veieent també aquesta presentació de Maria del Mar LLuelles.

View more presentations from mlluelle.

Continuem amb el bloc de la Guida Al·lés http://projectesinterdisciplinaris.wordpress.com/