Tipus de tasques

Per tractar l'enfocament per tasques ens basarem principalment en la programació del Consorci per a la Normalització Lingüística i més concretament en el treball del professor Jordi Esteban Calm a qui agraïm molt sincerament que ens n'hagi facilitat l'accés. 
Tot i que va adreçat a adults i a l'aprenentatge de la llengua, creiem que aquesta metodologia pot aplicar-se, amb les adaptacions que calgui, a tasques de qualsevol àrea i nivell.

Canviar de pis 

Els alumnes expliquen a la resta de la classe quin tipus de pis tenen i què hi tenen. Descriuen com hauria de ser el pis que voldrien. Interpreten la informació que es dóna als anuncis de pisos. Trien el que més s’aproxima a les seves expectatives. Fan un esbós de plànol del pis anunciat i hi col·loquen l’equipament bàsic. Expliquen com és el pis que voldrien.

Fer un concurs d’anècdotes de viatge

Els alumnes llegeixen una història basada en un viatge i es fixen en els elements d’una narració.
Expliquen per petits grups una anècdota personal ocorreguda durant un viatge, sortida, excursió...
Trien la història que els ha agradat més.
Es preparen per exposar-la al conjunt de l’aula.
S’expliquen les anècdotes guanyadores de cada grup.


Donar a conèixer els actes d'una festa popular
i promoure'n l'assistència.

Els alumnes constitueixen diferents associacions de la localitat
Decideixen per grups quins actes els agradaria organitzar per als infants, els joves i la gent gran.
Redacten l’anunci que cada associació publicarà a la premsa local per informar dels actes que han preparat.
Redacten un comunicat per ser llegit per altaveus o a la ràdio per animar la ciutadania a participar-hi.
Redacten un anunci a la premsa per agrair la participació de tothom.


Fer un article d'opinió per manifestar si s'ha de permetre l'ús dels monopatins, patins i bicicletes a l'espai públic del barri.

Els alumnes decideixen obrir un blog per debatre el tema entre tots els veïns afectats i interesats.
Entrevisten diferents persones per copsar-ne l’opinió.
S’agrupen per opinions i preparen arguments que justifiquin la seva opinió.
Preparen l’article que representa la seva opinió. Un cop revisat, el pengen al blog.
Fan un petit debat de contrast de les opinions exposades.

  Comments