خبرها‎ > ‎

راه اندازی آزمایشی پایگاه

posted Oct 14, 2009, 11:21 AM by S.Ammar Kalantar   [ updated Jan 1, 2010, 9:03 AM ]
پايگاه «واژنامة تخصصي فلسفه» با واژنامة 17 کتاب در 240 صفحه به صورت آزمايشي راه اندازی شد. تعدادی از دوستان براي بازديد از اين پايگاه دعوت شده‌اند. مدت زمان مرحلة اول آزمايشي يک هفته در نظر گرفته شده است.