نسخه‌ی روميزی

جستجو     نسخه‌ی روميزی     راهنما     فهرست کتاب‌ها     خبرها     معرفی     ارتباط با طراح    

        نسخه‌ي روميزي يک شاخه‌ي (Folder) فشرده شده است. اين شاخه محتوي بر واژنامه‌ي کتاب‌ها به صورت پرونده‌هاي پي. دي. اف. به همراه نمايه‌ي (Index) ويژه‌ي آنهاست. با استفاده از نرم افزار Acrobat Reader مي توانيد به راحتي در اين پرونده‌ها به صورت همزمان جستجو نماييد.      

نحوه‌‌ي استفاه از نسخه‌ي روميزي

گام اول: نسخه‌ي روميزي را بارگذاري کنيد.

گام دوم: پرونده‌ي فشرده شده را در محل مورد نظر باز کنيد (مثلا C:\).

گام سوم: وارد شاخه‌ي C:\PDP Desktop 1 شويد.

گام چهارم: پرونده‌ي PDP.pdx را اجرا کنيد (بر روي آن دو بار کليک کنيد).

   گام پنجم: واژه‌ي مورد نظر را جستجو کنيد.

نکته‌ي ۱: امکانات جستجو در Acrobat Reader بسيار فراتر از امکانات جستجو در پايگاه است.

نکته‌ي ۲: در اين نرم افزار مي توانيد حساسيت جستجو به آکسان‌ها را از اينجا تنظيم نماييد:

 Edit --> Preferences… (Ctrl+k) --> Categories: Search --> “Ignore Diacritics and Accents”

            توجه: اگر اين گزينه فعال باشد، جستجو به آکسان‌ها حساس نخواهد بود.

گام ششم: بر اساس نام پرونده‌ها، نتيجه‌ي مورد نظر را انتخاب نماييد.