راهنما

جستجو     نسخه‌ی روميزی     راهنما     فهرست کتاب‌ها     خبرها     معرفی     ارتباط با طراح    ف

چگونه در پايگاه «واژه‌نامه‌ي تخصصي فلسفه»  جستجو کنيم؟

گام اول: واژة مورد نظر خود (انگليسي، آلماني، فرانسه يا لاتين) را در کادر جستجو وارد کنيد.

توجه ۱: جستجوي اين پايگاه به آکسان (accent) حساس است (در جستجوي واژه‌هاي فرانسوي دقت کنيد).

توجه ۲: واژههای خارجی توسط نرم افزار نويسه خوان (OCR) از تصويرِ واژنامهها به صورت متن در آمده است. از اين رو احتمال خطا منتفی نيست. اگرچه در زبان انگليسی تقريبا به طور کامل قابل اعتماد است.

گام دوم: موتور جستجو اين واژه را در پرونده‌هاي واژنامه‌ها جستجو مي‌کند و نام پرونده‌هايي را نمايش مي دهد که آن واژه در آن آمده است (توجه داشته باشيد که هر صفحه از هر واژنامه به صورت يک پروندة جداگانه ذخيره شده است):

توجه: برای بهينه سازی جستجو می توانيد "کليد واژه ها" را به کار ببريد (نک. "بهينه‌سازی جستجو").

گام سوم: با توجه به نام پروندهها در نتيجة جستجو، پروندة مورد نظر را انتخاب کنيد. پرونده‌ها به صورت ذيل نام‌گذاري شده است:

کتاب‌هاي ترجمه‌اي: نام خانوادگي مترجم_نام اصلي کتاب (که ترجمه از آن انجام شده است)_نام خانوادگي مؤلف_زبان‌هاي مبدأ (اولين زبان به زبان اصلي واژه‌نامه اشاره مي کند)_سال انتشار_ترتيب صفحه در واژه‌نامه.

کتاب‌هاي تأليفي: نام خانوادگي مؤلف_نام فارسي کتاب با حروف انگليسي_زبان‌هاي مبدأ (اولين زبان به زبان اصلي واژه‌نامه اشاره مي کند)_سال انتشار_ترتيب صفحه در واژه‌نامه.

علائم اختصاري زبان‌هاي مبدأ:

 E    = انگليسي، F = فرانسه، G = آلماني، L = لاتين، gl = يوناني با حروف لاتين

براي نمونه از نام اولين نتيجه در جستجوي بالا اين اطلاعات بدست مي آيد:

مترجم: جهانگيري؛ نام اصلي کتاب (از انگليسي ترجمه شده است): اخلاق؛ مؤلف: اسپينوزا؛ زبان‌هاي واژه‌نامه: انگليسي (اصلي)، لاتين؛ سال انتشار: 1375؛ صفحة هفتم از واژه‌نامه.

گام چهارم: براي ديدن معادل فارسي واژة جستجو شده، بايد پروندة مورد نظر را باز کنيد تمام پرونده‌ها در قالب پي. دي. اف. است و به دو روش مي توان آنها را باز کرد:

روش اول: استفاده از Acrobat Reader (می توانيد به صورت رايگان آن را بارگذاری و نصب کنيد):

راه اول: کليک راست کنيد و پرونده را در رايانه ذخيره کنيد و آن را باز کنيد.

راه دوم: روي پرونده کليک کنيد تا پروندة پي. دي. اف. در مرورگر شما باز شود (مشروط بر اينکه نرم افزار Acrobat Reader نصب شده باشد و افزودني (add-ons يا plug-in) آن در مرورگرتان غيرفعال نشده باشد).

روش دوم: استفاده از Google Document :

چنانچه از مرورگر Firefox استفاده مي کنيد با نصب اين افزودنی مي‌توانيد با کليک راست بر روي پروندة پي. دي. اف. مورد نظر و انتخاب گزينة "Google Docs Preview" پروندة مورد نظر  را در مرورگر بدون نياز به هيچ نرم افزار خاصي باز کنيد. اين روش از روش اول سريع‌تر است، اما چنانچه بخواهيد پرونده را در رايانه‌‌ي خود ذخيره کنيد، بايد به صورت جداگانه آن را بارگذاري کنيد (روش دوم توصيه می‌شود).