صفحه‌ي نخست

باسمه تعالي 

          به پايگاه «واژنامه‌ي تخصصي فلسفه» خوش آمديد. در اين پايگاه امکان جستجو در واژنامه‌ي برخي از کتاب‌هاي ترجمه‌اي و تأليفي فلسفي به زبان فارسي فراهم شده است، تا شما را در انتخاب معادل مناسب براي اصطلاحات فلسفي ياري رساند (نک. صحفه‌ي "معرفي").

«واژنامه‌ي تخصصي فلسفه» را به دو صورت مي توان به کار برد:

ويرايش برخط (Online): به اين پايگاه مراجعه نماييد و واژه‌ي مورد نظر خود را به زبان انگليسي، آلماني، فرانسه يا لاتين در کادر جستجو (زير عنوان پايگاه) وارد نماييد. در صورتي که اين واژه در واژه‌نامه‌هاي پايگاه (نک. صفحه‌ي "فهرست کتاب‌ها") موجود باشد، آدرس      صفحه/‌هايي که اين واژه در آن موجود است، نمايش داده مي شود. هر صفحه به صورت يک پرونده‌ي (File) پي. دي. اف. (PDF) است و مي توان آن را در رايانه ذخيره کرد يا در مرورگر باز کرد (نک. صفحه‌ي "راهنما"). مزيت استفاده از ويرايش بر خط اين است که تعداد واژه‌نامه‌هاي اين پايگاه به مرور افزايش پيدا مي کند و فقط زماني که تعداد قابل توجهي از واژه‌نامه‌ها افزوده شده باشد، نسخة جديد روميزي در دسترس قرار مي گيرد.

ويرايش روميزي (Desktop): نسخة روميزي را به صورت يک شاخة (Folder) فشرده شده، مي توانيد بارگذاري کنيد. اين شاخه محتوي بر واژنامه‌ي کتاب‌ها به صورت پرونده‌هاي پي. دي. اف. به همراه نمايه‌ي (Index) ويژه‌ي آنهاست. با استفاده از نرم افزار Acrobat Reader مي توانيد به راحتي در اين پرونده‌ها به صورت همزمان جستجو نماييد (نک. صفحه‌ي "نسخه‌ي روميزي"). مزيت استفاده از ويرايش روميزي سهولت و سرعت جستجو در واژه‌نامه‌هاست.

براي اطلاع از نحوه‌ي  استفاده از اين پايگاه لطفا به صفحه‌ي "راهنما" مراجعه نماييد. و در صفحه‌ي "خبرها" آخرين خبرهاي مربوط به اين پايگاه را مطالعه نماييد (همچنين مي توانيد در خوراک (RSS) اين صحفه عضو شويد). و در صفحه‌ي "نظر دهيد" از ديدگاه بازديدکنندگان محترم استقبال مي‌شود.