معرفی

جستجو     نسخه‌ی روميزی     راهنما     فهرست کتاب‌ها     خبرها     معرفی     ارتباط با طراح    

باسمه تعالي

        در علوم انساني و به ويژه در فلسفه معادل‌يابي يا ترجمه‌ي واژههاي تخصصي از اهميت بسياري برخوردار است. اطلاع از معادل‌هايي که قبلا در ترجمه‌ي يک واژه‌ به فارسي به کار رفته است، به مترجم در انتخاب معادل فارسي براي آن ياري مي‌رساند. پايگاه «واژه‌نامه‌ي تخصصي فلسفه» با جمع‌آوري واژه‌نامه‌هاي پاياني کتاب‌هاي تأليفي و ترجمه‌اي به زبان فارسي و فراهم کردن امکان جستجو در آنها، تلاش مي‌کند که به انتخاب معادل‌هاي بهتر براي واژگان تخصصي فلسفه ياري رساند. ايده‌ي  اوليه‌ي اين طرح در پايان دوره‌ي ليسانس (سال ۸۵) شکل گرفت و با گذشت زمان و آشنايي بيشتر با برخي از امکانات و فناوري‌هاي يک سير تکاملي را طي کرد تا سرانجام به صورت فعلي در آمد.

«واژنامه‌ي تخصصي فلسفه» را به دو صورت مي توان به کار برد:

ويرايش برخط (Online): به اين پايگاه مراجعه نماييد و واژه‌ي مورد نظر خود را به زبان انگليسي، آلماني، فرانسه يا لاتين در کادر جستجو (زير عنوان پايگاه) وارد نماييد. در صورتي که اين واژه در واژه‌نامه‌هاي پايگاه (نک. صفحه‌ي "فهرست کتاب‌ها") موجود باشد، آدرس صفحه/‌هايي که اين واژه در آن موجود است، نمايش داده مي شود. هر صفحه به صورت يک پرونده‌ي (File) پي. دي. اف. (PDF) است و مي توان آن را در رايانه ذخيره کرد يا در مرورگر باز کرد (نک. صفحه‌ي "راهنما"). مزيت استفاده از ويرايش بر خط اين است که تعداد واژه‌نامه‌هاي اين پايگاه به مرور افزايش پيدا مي کند و فقط زماني که تعداد قابل توجهي از واژه‌نامه‌ها افزوده شده باشد، نسخه‌ي جديد روميزي در دسترس قرار مي گيرد.

ويرايش روميزي (Desktop): نسخه‌ي روميزي را به صورت يک شاخه‌ي (Folder) فشرده شده، مي توانيد بارگذاري کنيد. اين شاخه محتوي بر واژنامه‌ي کتاب‌ها به صورت پرونده‌هاي پي. دي. اف. به همراه نمايه‌ي (Index) ويژه‌ي آنهاست. با استفاده از نرم افزار Acrobat Reader مي توانيد به راحتي در اين پرونده‌ها به صورت همزمان جستجو نماييد (نک. صفحه‌ي "نسخه‌ي روميزي"). مزيت استفاده از ويرايش روميزي سهولت و سرعت جستجو در واژه‌نامه‌هاست.

براي اطلاع از نحوه‌ي  استفاده از اين پايگاه لطفا به صفحه‌ي "راهنما" مراجعه نماييد. و در صفحه‌ي "خبرها" آخرين خبرهاي مربوط به اين پايگاه را مطالعه نماييد (همچنين مي توانيد در خوراک (RSS) اين صحفه عضو شويد). و در صفحه‌ي "نظرات" از ديدگاه بازديدکنندگان محترم استقبال مي‌شود.

اين پايگاه با خدمات رايگان شرکتGoogle  و براي  مقاصد علمي راه‌اندازي شده است.

 

سيد عمار کلانتر

۱۸ آذر ۱۳۸۸