tudásbázis
 

A dolgozat áttekinti, hogy a tudomány művelésének, átadásának, tanulásának egyik lehetséges módja, nevezetesen egy tudásbázis köré szervezése milyen előnyökkel-hátrányokkal járhat és milyen lehetne egy tudásbázis.

A tudásbázis egy speciális számítógépes adatbázis és alkalmazás, amely egy tudományterület tudásanyagát tárolja, rendszerezi, teszi könnyen hozzáférhetővé, jól tanulhatóvá, hibáktól mentesebbé. A tudás építőelemei közötti kapcsolatokat, analógiákat jobban feltárja. A tudásbázis egy tanuló rendszer, lehetőséget ad a felhasználóknak visszajelzésre, értékelésre. Kiválasztódnak benne a legjobb alternatívák. A közös fejlesztés, a tudásmunkások erősségeihez jobban illeszkedő munkamegosztás felé tolja el a tudományművelés módját. Az új művek alkotása közvetlenül a tudásbázisban történhet, átalakul a teljesítménymérés, az ösztönzés is. Az olvasó megválaszthatja, hogy milyen részletességgel, milyen útvonalat bejárva olvas, kéznél vannak számára a magyarázatok, értelmezések, illusztrációk, tételváltozatok, modellváltozatok.

A dolgozat számbaveszi a tudásbázis kialakításával kapcsolatos kérdéseket, a felmerülő problémákat. Leírja, hogy ’teljes’ kiépülése esetén milyen lenne egy tudásbázis, hogyan használhatnánk.

 

főoldalra