Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Základní škola speciální, Ostrava – Slezská Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Těšínská 41/98, 710 10 Ostrava, IČO: 00601977 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

  • Osobní údaje Základní škola speciální, Ostrava – Slezská Ostrava, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

  • Pokud Základní škola speciální, Ostrava – Slezská Ostrava, příspěvková organizace zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

   • požadovat od Základní škola speciální, Ostrava – Slezská Ostrava, příspěvková organizace informaci o zpracování vašich osobních údajů;

   • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Základní škola speciální, Ostrava – Slezská Ostrava, příspěvková organizace;

   • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Základní škola speciální, Ostrava – Slezská Ostrava, příspěvková organizace jsou nepřesné);

   • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Základní škola speciální, Ostrava – Slezská Ostrava, příspěvková organizace, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;

   • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Základní škola speciální, Ostrava – Slezská Ostrava, příspěvková organizace;

   • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Základní škola speciální, Ostrava – Slezská Ostrava, příspěvková organizace;

   • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči Základní škole speciální, Ostrava – Slezská Ostrava, příspěvková organizace uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Základní škola speciální, Ostrava – Slezská Ostrava, příspěvková organizace:

Jobman, s.r.o.

se sídlem Livornská 449, Praha - 109 00

IČO: 27177726

Komun. adresa: Sedmidomky 456/2, Praha 10

E-mail: dpo@dpohotline.cz

Telefon: +420 910 120 377

Datová schránka: tkyd8fz