Služby

Naše škola poskytuje tyto služby:

  • přípravu pro vstup do školy (od 5-ti let dítěte)

  • alternativní formy výuky pro děti s mentálním postižením, autismem, kombinací vad

  • možnost ubytování na internátě

  • celodenní stravu poskytovanou školní kuchyní

  • péči o dítě ve školní družině

  • logopedickou péči

  • canisterapii, terapii loutkou, muzikoterapii, rehabilitační cvičení - plavání, ergoterapii, keramika, výtvarná výchova, taneční kroužek

  • činnosti v zájmových útvarech

  • pestrou školní i mimoškolní činnost