Třídy a učitelé

Třída Třídní učitelka Asistent pedagoga

0. přípravný stupeň Mgr. Monika Zádrapová Adamčíková Kateřina, Šefránková Milena

I. speciální Mgr. Lenhartová Věra

Bc. Ludmila Paláčková

II. speciální Mgr. Lucie Zdvihalová Matýsková Andrea, Mgr. Ivánková Elena

III. speciální Mgr. Marková Lenzová Zdenka Zientková Lenka

Bc. Hartoš Josef

IV. speciální Mgr. Slívová Dagmar Bezrouková Petra

Bc. Buroňová Jarmila

V. speciální Mgr. Radmila Kubínová Kristýna Kludka

Bc. Kunštárová Anita

VI. speciální Mgr. Brusová Petra Vítková Eva

VII.A rehabilitační Mgr. Krausová Hana

VII. B. rehabilitační Mgr. Janků Eva

VIII. rehabilitační Mgr. Rychlá Pavla Bartová Lada,

IX. speciální Mgr. Aneta Gluchmanová Stanovská Jan

IX. B rehabilitační Mgr. Zdvihalová Lucie, vyučující Mgr. Petra Poláčková

X. speciální Mgr. David Křivák Lucie Olahová, Švábková Pavlína

Ostatní vyučující Mgr. Josef Hartoš, Mgr. Petra Poláčková, Bc. Libor Lapka


Družina

Vedoucí vychovatelka: Jana Chrubasíková

1. oddělení: Jana Chrubasíková

2. oddělení: Porubková Jiřina

3. oddělení: Hartošová Kristýna

4. oddělení: Šefránková Milena

5. oddělení: Kuříková Eva

Internát

Vedoucí vychovatel Bc. Libor Lapka

1. skupina Iveta Herzogová

2. skupina Bc. Marcela Růžičková

3. skupina Mgr. Aneta Blinková

4. skupina Gabriela Riemerová

5. skupina Jiřina Maková

Asistent pedagoga: Mgr. Ivánková Elena.

Výchovný poradce: Mgr. Dagmara Slívová

Metodik prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže: Mgr. Petra Brusová


Konzultační hodiny: Pondělí 7,00 - 7,50 h

Pátek: 12,00 - 13,00 h