Kontakt

KONTAKT

Základní škola speciální, Ostrava - Slezská Ostrava, příspěvková organizace

71000 Ostrava - Slezská Ostrava, Těšínská 41/98

IČO: 00601977

telefon: 596 238 035

email: ZSSO@po-msk.cz

datová schránka: ep4j4zp

ps-jeseninova@volny.cz

KONTAKT SPC

Základní škola speciální, Ostrava - Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Těšínská 41/98, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

telefon: 734 763 987

telefon: 596 238 036

Ředitel školy: Mgr. Josef Hartoš,

tel.: 730580933

email:reditel@zs-tesinska.cz


Zástupkyně ředitele: Mgr. Petra Poláčková

tel.: 730806659

email:zstesinska@gmail.com


Vedoucí SPC: Mgr. Barbora Augustinská

tel.: 734 763 987

tel.: 596 238 036

email: spc.tesinska@gmail.com


POŠTOVNÍ SERVER: Přístup ke školní poště


OŘÍŠEK: Oříšek, o.s. - Sdružení přátel dětí s mentálním postižením


Najdete nás na Facebooku

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele: http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.htm