Akce 2020 / 2021

AKCE 2020/2021

Září

 • Vítání podzimu

 • Sférické kino

 • Soutěž ve sběru kaštanů

 • škola v přírodě

 • Opékání párků

Říjen

 • Tvořivá dílna - Bylinková babka

 • Učíme se programovat

Listopad

 • Adventní dílna

 • Prodejní výstava keramiky

Prosinec

 • Městské kolo v "Oříšek hledá talent"

 • Mikulášská nadílka

 • Školní vánoční besídka

 • Děti dětem Dolní Benešov

 • Vánoční besídka - internát

Leden

 • Zimní olympiáda - internát

 • Zimní dopoledne

Únor

 • Pěvecká soutěž - školní kolo

 • Tvořivá keramická dílna

 • Diskotéka - internát

Březen

 • Školní kolo v recitaci

 • Městské kolo v recitaci ve spolupráci s OS Oříšek

 • Masopust

 • Prodejní velikonoční výstavka

Duben

 • Městské kolo v puzzliádě

 • Velikonoční dílna

 • Prodejní výstavka keramiky

 • Výtvarná soutěž - školní kolo

 • Dopravní soutěž

 • Školní kolo sportovní olympiády

 • Pálení čarodějnic a opékání párků

Květen

 • Sportovní olympiáda Třebovice

 • Škola v přírodě

 • Školní kolo vědomostní soutěže

Červen

 • Den dětí a školní výlet

 • Vítání léta