Aktuality

Přijmeme vyučenou kuchařku za zástup za nemocenskou. Nástup ihned.

Zájemci hlaste se na čísle 596238035

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Ředitel Základní školy speciální, Ostrava – Slezská Ostrava, příspěvková organizace v souladu se zněním §183 odst. 2) zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů rozhodnutí k žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Přijaté děti do prvního ročníku s registračními čísly:

0302022 - přijetí 042022 - přijetí

062022 – přijetí 082022 - přijetí

Nepřijetí

012022 – nepřijetí - odklad povinné školní docházky

052022 – nepřijetí – odklad povinné školní docházky

Přijaté děti do přípravného stupně

022022

072022

Rozhodnutí o přijetí:

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Zákonným zástupcům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, mohou si ho vyžádat na sekretariátu školy od 6.5. – 17.5.2022.

Seznam zveřejněn od 5.5. – 20.5.2022

V Ostravě 5.5.2022 Mgr. Josef Hartoš

Ředitel školy


Co nás čeká

19.5. - školní ples

20.5. - projektový den Já se stanu kuchařem

26.5. Městské kolo v puzzliádě

6.-10.6. Škola v přírodě

17.6. - výtvarné tvoření

22.6. - sférické kino

24.6. - Vítání léta od 13h do 15h