Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníku ZŠ speciální a přípravného stupně ZŠ speciální bude probíhat:

  • 16.4. 2021 od 8:00 do 15:00
  • osobní přítomnosti dětí ve škole při zápisu je možné se domluvit telefonicky na osobní konzultaci
Přijetí žádosti je třeba si dohodnout na:
email:  zstesinska@gmail.com
nebo telefonicky: tel. 730806659, Mgr. Petra Poláčková - zástupkyně ředitel školy


K přihlášce je třeba doložit posouzení školského poradenského zařízení a kopii rodného listu.
V případě zájmu o odklad školní docházky je také třeba doložit potvrzení lékaře.

V případě osobního kontaktu:

  • je nutné použít předepsané ochranné pomůcky
  • pokud zákonný zástupce přišel do kontaktu s osobami s onemocněním COVID 19 nebo je sám nemocen, oznámí tuto skutečnost vedení školy telefonicky, bude domluven náhradní termín zápisu.


Otevření škol od 12.4.2021

přidáno: 9. 4. 2021 1:06, autor: Petra Poláčková

Na základě rozhodnutí vlády se od pondělí 12.4.2021 vracejí žáci do školy, školní družiny a internátu.

Třídní učitelé budou kontaktovat rodiče a podají informace postupu návratu žáku do školy.

Informace pro rodiče dostupné také na :

Videoinstruktáž k testování dětí zde:

Uzavření školy od 1.3.2021

přidáno: 27. 2. 2021 8:59, autor: Petra Poláčková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 , kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

  • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem,

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Připravované akce

přidáno: 23. 2. 2021 9:46, autor: Petra Poláčková

23.3.2021      Abylimpiády bohužel v této době online
25.3.2021      Konference Svět jinýma očima - online
13. 4. 2021    Představení neziskovek - online
16.4.2021      Zápis do školy
23.4. 2021     Třídní schůzky
14.-18.6. 21    Prodloužený výlet
25.6.2021       Vítání léta

Třídní schůzky - individuální konzultace

přidáno: 7. 1. 2021 0:50, autor: Petra Poláčková

V pátek 15.1.2021 se konají individuální konzultace. Prosím domluvte si termín a čas s třídním učitelem. 

Otevření školy a internátu od 18.11. 2020

přidáno: 11. 11. 2020 8:39, autor: Petra Poláčková

Na základě rozhodnutí vlády dochází k opětovnému otevření speciálních škol, internátu a družiny od 18.11.2020. 
Do tohoto termínu pokračujeme v distanční výuce dle nastavených pravidel a ve středu 18.11. 2020 se těšíme na Vaše děti ve škole.

Daruj notebook

přidáno: 10. 11. 2020 2:08, autor: Petra Poláčková

Jako škola jsme se zapojili do akce daruj notebook nebo tablet. 

Uzavření škol od 2.11.2020

přidáno: 30. 10. 2020 11:50, autor: Petra Poláčková   [ aktualizováno 3. 11. 2020 6:25 ]

Z důvodu nařízení vlády jsou od pondělí 2.11. 2020 do odvolání uzavřené speciální školy a internát. Žáci přecházejí na distanční výuku, která je ze zákona povinná. V případě nemoci žáka je nutné jej omlouvat. 
Škola nebude dávat potvrzení 

Pracovní listy k výuce v oddílu "Výuka v době přerušení provozu školy"
O termínech online výuky vás budou informovat třídní učitelé.


Formuláře na žádost o vyplacení ošetřovného kvůli uzavřeným školám nyní zájemci najdou na webové stránce České správy sociálního zabezpečení ZDE.

Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Návod na aplikaci Seesaw

přidáno: 30. 10. 2020 6:25, autor: Petra Poláčková

V případě přechodu na distanční výuku probíhá komunikace s pedagogem pomocí aplikace Seesaw. Návod na použití najdete na odkazu níže:

Aktualizace 29.10.2020

přidáno: 29. 10. 2020 0:54, autor: Petra Poláčková

Ministr školství Robert Plaga dnes uvedl, že v pátek bude projednávat uzavření speciálních škol od 2. 11. 2020. Prosím sledujte webové stránky školy budeme informace aktualizovat..

Výuka od 14.10.2020

přidáno: 13. 10. 2020 21:59, autor: Petra Poláčková

Potvrzujeme, že naše škola vyučuje na dále v prezenčním studiu - beze změn.

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. října 2020 č. 1022
o přijetí krizového opatření
Vláda
I. omezuje
 s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

  • provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při zdravotnickém zařízení.

1-10 of 12