Aktuality
Vážení rodiče vysvědčení je možné vyzvednout ve úterý 30.6.2020 mezi 8 - 10h.

Děkujeme za spolupráci v této zvláštní době a přejeme klidné léto a těšíme se na Vás a vaše děti opět 1.9.2020

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí MŠMT bude provoz škol otevřen v nouzovém režimu od 1.6.2020.

Od 1.6.2020 mohou do školy docházet žáci základní školy speciální první stupeň. Docházka do školy je dobrovolná. O tom, zda dítě do školy docházet bude či nikoli, rozhoduje zákonný zástupce dítěte. K docházce od 1.6.2020 je potřeba žáka přihlásit do čtvrtku 28.5.2020 do 12,00 hod. (rodiče budou kontaktováni třídními učiteli, je možné získat informace také u vedení školy telefonicky nebo emailem). Při příchodu žáka do školy 1.6.2020 je nutné dodat vyplněné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti žáka. Formuláře budou k dispozici také v tištěné podobě 1.6..2020 před vstupem do školy.  Bez tohoto dokumentu nebude žák přijat k výuce. V období od 1.6.2020 do 30.6.2020 pokračuje také vzdělávání na dálku pro žáky, kteří nebudou docházet do školy.

Pro žáky druhého stupně jsou od 8.6. 2020 možné konzultace s třídními učiteli.

Ministerstvo školství ČR vydalo metodický pokyn pro otevření mateřských, základních a středních škol v rámci opatření přijatých v současné epidemiologické situaci v České republice.


Organizační pokyny a pravidla pro pobyt žáků v ZŠ speciální Ostrava - Slezská Ostrava, příspěvková organizace od 1.6.2020 do 30.6.2020:

-při prvním příchodu do školy musí mít žák k dispozici vyplněné  "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění"

-po příchodu do areálu školy se rodiče shromáždí s 2 m odstupy u žákovského vchodu, kde předají žáka určenému pracovníkovi

-před vstupem do budovy bude každému žákovi měřena tělesná teplota (při zvýšené teplotě není možná účast žáka ve výuce)

-ve škole je k dispozici dostatek hygienických prostředků (antibakteriální mýdla, papírové ručníky, anticovid dezinfekce aj.)

-provoz školy bude  od 7:30 do 8:00 hod - předávání žáků zákonnými zástupce před žákovským vchodem

Od 8:00. do 12,00 hod. (vzdělávání)

a od 12,00 hod. do 15,00 hod. (zájmová činnost), zákonný zástupce rozhodne může žáka vyzvednout po obědě 11:30 - 12:30 a potom od 14:30 - 15:00

-každý žák bude zařazen do jedné školní skupiny, jejíž složení se nebude měnit až do konce června

-v případě, že se projeví během pobytu u žáka zdravotní problém, bude izolován od ostatních žáků a okamžitě bude kontaktován zákonný zástupce žáka, aby si pro dítě bezodkladně do zařízení přišelPokyny MŠMT

Od úterý 11.5.2020 je obnoven provoz SPC na  základě objednávky.

Vstup do budovy školského poradenského zařízení 

Vstup do budovy zařízení je umožněn pouze klientům a doprovázejícím osobám

 (s klientem může jít jako doprovod pouze jedna osoba).

Všichni zákonní zástupci klientů i zaměstnanci zařízení nosí ve společných prostorách roušky.

Každý zákonný zástupce klienta bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

Klient i doprovázející osoba jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla.

 

Neprodleně po vstupu musí každý klient i každá doprovodná osoba použít dezinfekci na ruce.

Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

 

Opakované nedodržování pravidel, po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby,

 je důvodem k ukončení poskytování poradenské služby.

Zápis do 1.třídy 2020/2021

přidáno: 19. 3. 2020 3:49, autor: Petra Poláčková   [ aktualizováno 23. 3. 2020 0:59 ]

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

 

Proběhne v pátek 17. 4. 2020

V čase od 8 do 12h je možné podat přihlášky fyzicky.

 

Vzhledem k mimořádným opatřením a doporučením MŠMT:

organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

Zápis proběhne bez přítomností dětí a ideálně elektronicky.

V případě podání přihlášky k zápisu elektronicky – zasílejte dokumenty na email: zstesinska@gmail.com

 Veškeré dokumenty ke stažení níže.  

K zápisu je potřeba dodat:         

·         zápisový lístek - ke stažení - žádost o přijetí do školy

·         doporučení SPC

·         vyplněný dotazník - ke stažení - zápis do školy_dovednosti

 

Po přijetí přihlášky bude zákonnému zástupci dáno evidenční číslo, pod kterým bude dítě vedeno.

V případě zájmu o odklad povinné školní docházky je nutné dodat:

  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - pokud máte zájem o umístění dítěte do přípravného stupně v naší škole 
  • doporučení lékaře k odkladu povinné školní docházky
  • doporučení SPC k odkladu povinné školní docházky
  • žádost o odklad povinné školní docházky

Výsledky zápisu do školy bude zveřejněno 4. 5. do 18. 5. 2020 při vstupu do školy a na webových stránkách školy –  www.zs-tesinska.cz

 V případě zájmu o stravování a školní družinu je potřeba vypsat i tyto dokumenty. Ke stažení níže.

Formuláře k zápisu jsou k dispozici na webových stránkách školy a do telefonické dohodě v kanceláři školy. Tel: 596238035

Připravované akce 2019/2020

přidáno: 15. 10. 2018 17:37, autor: Petra Poláčková   [ aktualizováno 29. 4. 2020 5:29 ]


.

1-2 of 2