Aktuality

Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 1. a 8. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí základních škol.

Co to znamená pro naši školu:

§ Na naší škole, proběhne testování ve dnech 1. a 8. listopadu 2021

§ Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (Od 1. listopadu dojde ke změně platnosti PCR testů ze 7 dní na 72 hodin, u antigenních testů pak ze 72 hodin na 24.)

§ Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.


Co nás ještě čeká

21.12.2021 Projektový den - na téma "VÁNOCE"

14.1.2022 Třídní schůzky

21.1.2022 Projektový den na téma: Co dělá číšník?

10.2.2022 Školní ples

28.2. - 4.2. 2022 Jarní prázdniny

10.3.2022 Projektový den: "Keramické tvoření"

15.3. 2022 Abylimpiáda

17.3.2022 Konference Svět jinýma očima

21.3.2022 - 25.3.2022 Škola v přírodě

8.4.2022 Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023

12.4.2022 Neziskovky na náměstí

13.4.2022 Projektový den: Dopravní dopoledne

22.4.2022 Třídní schůzky

28.5.2022 Městské kolo v recitaci

20.5.2022 Projektový den: Já se stanu kuchařem

26.5.2022 Městské kolo v puzzliádě

6.6. - 10.6.2022 Škola v přírodě

17.6.2022 Výtvarné tvoření

22.6.2022 Sférické kino

24.6.2022 Vítání léta