Dos penjolls per al pom de la porta, com els hotels, perquè no et molestin, un per quan dorms i un altre per quan estudies. Pica en la imatge.
 

Dos colgantes para el pomo de la puerta, como los hoteles, para que no te molesten, uno para cuando duermes y otro para cuando estudias. Pica en la imagen.