Joc de cartes /Juego de cartas

Un cop tinguis descarregada, les quatre làmines, retalla-i ja tens el teu baralla de cartes, un consell, si les pegues en una cartolina evitaràs que les imatges, de les cartes, es transparentin per darrere de el paper.

Una vez tengas descargada, las cuatro laminas, recórtalas y ya tienes tu baraja de cartas, un consejo, si las pegas en una cartulina evitaras que las imágenes, de las cartas, se transparenten por detrás del papel.