Joc de cartes /Juego de cartas

Un cop tinguis descarregada, les quatre làmines, retalla i ja tens la teva baralla de cartes, un consell, si les pegues en una cartolina evitaràs que les imatges, de les cartes.

Una vez tengas descargada, las cuatro laminas, recórtalas y ya tienes tu baraja de cartas, un consejo, si las pegas en una cartulina evitaras que las imágenes, de las cartas, se transparenten por detrás del papel.