Pica en cada làmines per descarregar-les, un cop tinguis descarregada, les quatre làmines, retalla i ja tens la teva baralla de cartes, un consell, si les pegues en una cartolina evitaràs que les imatges, de les cartes, es transparentin per darrere del paper.

Pica en cada laminas para descargarlas, una vez tengas descargada, las cuatro laminas, recórtalas y ya tienes tu baraja de cartas, un consejo, si las pegas en una cartulina evitaras que las imágenes, de las cartas, se transparenten por detrás del papel.