-Adivinador

 Endevinador o Joguina de la Fortuna
Descarrega i imprimeix aquesta plantilla picant a sobre, retalla i doblega per on indiquen l'exemple que pots
 veure més avall i escriu el teu missatge darrere de cada número.
Des de 'salta 10 vegades' a 'has guanyat un caramel', els missatges corren del teu compte a jugar!

 Adivinador o Juguete de la Fortuna
Descarga e imprime esta plantilla picando sobre ella, recorta y dobla por donde indican el ejemplo que puedes
 ver más abajo y escribe tu mensaje detrás de cada número.
Desde ‘salta 10 veces a la pata coja’ a ‘has ganado un caramelo’, los mensajes corren de tu cuenta ¡a jugar!

                Plantilla per descarrega  /  Plantilla para descargar.
 

Comments