Endevinador / Adivinador

Endevinador o Joguina de la Fortuna

Descarrega i imprimeix aquesta plantilla, retalla i doblega per on indiquen l'exemple que pots

veure més avall i escriu el teu missatge darrere de cada número.

Des de 'salta 10 vegades' a 'has guanyat un caramel', els missatges corren del teu compte a jugar!

Adivinador o Juguete de la Fortuna

Descarga e imprime esta plantilla, recorta y dobla por donde indican el ejemplo que puedes

ver más abajo y escribe tu mensaje detrás de cada número.

Desde ‘salta 10 veces a la pata coja’ a ‘has ganado un caramelo’, los mensajes corren de tu cuenta ¡a jugar!