Caretes / Caretas

Tres caretes per descarregar, un consell, enganxa-les en una cartolina perquè siguin més resistents i tant les peguis en una cartolina com si no, talla trossos petits de zel i posar-los en els orificis de la goma, abans de realitzar el forat, d'aquesta manera li donaràs més força al paper i resistirà millor la pressió de la goma.

Tres caretas para descargar, un consejo, pégalas en una cartulina para que sean más resistentes y tanto las pegues en una cartulina como si no, corta trozos pequeños de celo y ponlos en los orificios de la goma, antes de realizar el agujero, de esa manera le darás mas fuerza al papel y resistirá mejor la presión de la goma.