Posters per fotos / Posters para fotos

Posters per posar les vostres fotos. Retallar la part blanca i posar-les al darrere. Pots ajudar-te d'un cutter i una regle (fes-ho a sobre d'una superfície que no es faci malbé amb el cutter), o posa-directament davant, retallant-les fins ajustar-la al marc.

Posters para poner vuestras fotos.Recortar la parte blanca y poner la foto detrás. Puedes ayudarte de un cutter y una regla ( hazlo encima de una superficie que no se dañe con el cutter ) ,o ponlas directamente delante, recortando la foto hasta ajustarla al marco.