MP3

Diversos mp3 llestos per descarregar. L'enllaç està al final de la pàgina. Dins l'arxiu rar. trobaràs:

Tots els himnes incloent la versió rock i la partitura de l'himne actual

L'himne de les penyes (Som l'Espanyol)

Una havanera perica (Himna blanc i blau)

Una sardana (Cor blanc i blau)

Una nadala amb lletra perica

5 càntics típics de la grada

Diversos mp3 listos para descargar. El enlace esta al final de la pagina. Dentro el archivo rar. encontraras:

Todos los himnos incluyendo la versión rock y la partitura del himno actual

El himno de las penyes ( Som del Espanyol )

Una habanera perica ( Himna blanc i blau )

Una sardana ( Cor blanc i blau )

Un villancico con letra perica

5 cánticos típicos de la grada

https://sites.google.com/site/masespanyol/descargas/descarga.png