Página principal Catalá

https://sites.google.com/site/masespanyol/home/face.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/masespanyol/home/youtube.jpg?attredirects=0

Imatges periques amb efecte Tilt & Shift, que consisteix en retocar una fotografia de manera que simuli haver-la pres amb un objectiu descentrable. La música és un tros instrumental del tema Starblind d'Iron Maiden.