Lounais-Hämeen Uranus ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Lounais-Hämeen Uranus ry

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Timo Ilomäki
lhuranus@gmail.com
p. 040 216 2784

2. Rekisteröidyt
Yhdistyksen jäsenet

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn jäsenyyssuhteen perusteella.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

Jäsenten rekisteröinti
Sähköinen ja muu jäsenviestintä
Jäsenyyteen kuuluvien palvelujen ja etujen tarjoaminen
Yhdistyksen tarkoitusta edistävät kyselyt ja tutkimukset
Analysointi ja tilastointi
Jäsenpalveluiden ja toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot            
Jäsenrekisteri sisältää henkilötietoja.

Henkilötiedot
nimi
osoitetiedot
puhelinnumero
sähköposti
Jäsenyyttä koskevat tiedot
laskutus- ja maksutiedot
mahdolliset palautteet ja yhteydenotot

5. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: lhuranus@gmail.com

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle . Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. http://www.tietosuoja.fi

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsentä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

Jäseneltä itseltään suoraan tai sähköpostitse, puhelimitse, www-sivujen lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Emme myy tai vuokraa jäsenrekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:
Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
Mikäli järjestelemme toimintaamme uusiksi, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään niin kauan kuin jäsenyys on voimassa. Henkilöiden tiedot poistetaan 2 vuoden kuluttua jäsenyyden päättymisestä.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Tietoja käsittelevät Lounais-Hämeen Uranus ry:n rekisterinpitäjät.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Evästeet ja selailun seuranta
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Suomen Yrittäjien ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Lisätietoja sivustollamme käytettävistä evästeistä löydät tästä>>

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

Rekisteriä ylläpitää ja hoitaa yhdistyksen hallituksen osoittamat henkilöt. Jäsenten sähköpostiosoitteet on syötetty Tähtitieteellinen yhdistys Ursan listapalvelimelle. Ursan tietosuojaselosteen löydät täältä:

Jäsenten matkapuhelinnumeroja käytetään tapahtumakutsuissa. Matkapuhelinnumerot on syötetty Clickatellin viestipalveluun, josta puheenjohtaja tai muu hallituksen nimeämä henkilö voi lähettää tekstiviestikutsuja. 
Clickatellin tietosuojaselosteen löydät täältä (englanniksi):