Word vriend!

Onze donateurs, die nu Vrienden van het Hoofdstadkoor heten, genieten het voorrecht van gereserveerde plaatsen.

Wilt u ook Vriend van het Hoofdstadkoor worden en voortaan verzekerd zijn van een goede
plaats bij onze concerten? U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier.

U heeft een keuze uit twee vriendschappen:

€   55,- en u ontvangt een vooraankondiging plus 1 toegangskaart per jaar
€ 100,- en u ontvangt een vooraankondiging plus 2 toegangskaarten per jaar

Na overmaking van het gekozen bedrag op banknummer
NL26 INGB 000 25 26 305 t.n.v. Hoofdstadkoor te Amsterdam ontvangt u bij een komend concert de vooraankondiging en de daarbij behorende entreekaart(en) thuis.

Via het aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden. Klik hier

Vragen?

Neem contact op met Ab Plugge, penningmeester.
Tel: (075) 628 629 5 
E: penningmeester@hoofdstadkoor.nl