Jubileumboek 'n Koor in de Hoofdstad

In 2017 bestond het Hoofdstadkoor 65 jaar (of 102?). Het zingt, leeft, maar gaat niet met pensioen! Dit is reden voor de uitgave van een uniek jubileumboek van het Hoofdstadkoor.


Wat staat er in het jubileumboek ’n Koor in de HoofdStad?

Pg. 5  Voorwoord

7-8     Inleiding: Geen 65, maar 102 jaar oud

9-16    Hoofdstuk 1: Geboorte                                                             1915

…..      De Roomsch Katholieke Oratorium-Vereeniging

…..      Louis van Tulder, een veelbewogen leven

…..      Die Catholijcke Sanghers en Jan de Jong

17-24  Hoofdstuk 2: Leo Samama: 

 Het rooms-katholieke koor in Nederland

25-32  Hoofdstuk 3: Wedergeboorte                                                   1952

…..      Van R.K. Oratorium-Vereeniging naar R.K. Hoofdstadkoor

…..      Theo van der Bijl, klein van stuk – groot van betekenis

33-40  Hoofdstuk 4: Vernieuwing op vele fronten                              1962

…..      Jan de Hoog, vernieuwer van het koorrepertoire

 

41-48  Hoofdstuk 5: Van Rooms Katholiek                                          1982

           naar gewoon ‘Hoofdstadkoor’

…..      Kees de Wijs: Laten we vooral gewoon muziek maken!

49-50  Hoofdstuk 6: Het Hoofdstadkoor in druk

51-60  Hoofdstuk 7: Aan verandering onderhevig                               1996

......    Martin van der Brugge, dirigent-ondernemer

61-62  Hoofdstuk 8: De dirigent kan het niet alleen

            - de pianist-repetitor, de stemcoach, de inval-dirigent

63-66  Hoofdstuk 9: Iedereen mag meezingen...                                  2017

...maar er moet ook gewerkt worden

67-70   Hoofdstuk 10: Het besturen van een groot koor,

            ofwel het runnen van een klein bedrijf

…..      Het koor als productiebedrijf

…..      De logistiek rond een concert

…..      Steun van de overheid, op en af

…..      De dirigent en het bestuur, een spannende verhouding

….       Overzicht voorzitters, penningmeesters, secretarissen

71-78  Hoofdstuk 11: Kees Jansen:

            Het Hoofdstadkoor en voorlopers, een geval van deconfessionalisering in de muziek

79-86   Register van uitgevoerde werken 1915-2017

87-(88) Literatuuropgave en illustratieverantwoording

 

Wilt u het boek bestellen? Klik hier voor het bestelformulier in te vullen.


Gegevens over de publicatie:

Tekst en samenstelling: Menno Hooft, Kees Jansen en Tineke Olthof

Eindredactie: Kees Jansen

Met een essay van: Leo Samama

Register uitgevoerde werken: Menno Hooft

Opmaak en vormgeving: Annemarie de Groot - Studio Binnenmaat

Omslagontwerp: Annemarie de Groot - Studio Binnenmaat

© 2017 Hoofdstadkoor

ISBN 978-90-78006-11-4 NUR 662

  

 Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door Prins Bernhard Cultuurfonds

 Noord-Holland en donateurs actie crowdfunding jubileumboek HSK

 

Nog meer vragen?

Bel C.F.M. (Kees) Jansen, redactie boek: 06 - 296 04 987

of A.(Annemarie) de Groot, secretaris bestuur: 06 53 54 83 00

Email: hsksec@gmail.com