MUNDUKO HIZKUNTZAK ETA EUSKARA (DBH)

MUNDUKO HIZKUNTZAK ETA EUSKARA


1.       JARDUERA

 

Talde handian

Trebetasunak: Entzumena eta elkarreragina

Bideoa ikus-entzun aurretik hauxe egingo dute: Irakaslea talde osoari zuzenduko zaio, bideo bat ikusiko dutela adieraziz. Lehenago, hurrengo galderari erantzuteko eskatu die.  (Elkarreraginean arituko dira, erantzun egokia eman nahian):

 • Zein da, zuen ustez, munduan gehien  erabiltzen den hizkuntza?
 • Munduan zenbat hizkuntza daude ?
 •  Munduko hizkuntzen artean, nola kokatuko zenukete euskara?  Hizkuntza handia  ala txikia al da?

2.       JARDUERA

     Talde handian  

Trebetasunak: Entzumena eta elkarreragina        

Ondoren, bideoa ikus-entzun: Tribuaren berbak: “ Euskararentamaina “. Azaroak 13ko bideoa ikusi (1:25-6:10 tartea)


Bideoaren amaieran galdera honi erantzuteko eskatuko diegu:

 *      Munduko  hizkuntzen artean, non kokatuko zenuke euskara hiztun kopuruaren arabera ?  Zergatik? 

Bideoa ikusi ondoren, sarreran eman dituzten iritziak aldatu diren ala ez pentsatu behar dute, hausnarketa eginez.  

3.       JARDUERA

Talde handian

Trebetasunak: Entzumena

Hurrengo bideoa ikusiko dute: “Euskararen egoera”

 

Banaka

Hurrengo ulermen-galderei erantzungo diete:

 • Zenbat euskal hiztun daude Euskal Herrian?
 • Eta horietatik, zenbat EAEn?
 • Zenbat hizkuntza daude munduan?:
  •  1.000 baino gutxiago
  •  1.000-5.000
  •  5.000 baino gehiago
 •  Euskara Europako hizkuntza bat da. Zein da bere jatorria?
 •  Zenbat hizkuntza desagertzen dira munduan urtero?
  • Bat
  • Hamar
  • Ehun
 •  Orain dela 50 urte baino lehen:
  • Euskaldunek euskaraz berba egiten zuten baina erdaraz idazten zuten.
  • Euskara desagertuta zegoen, hau da, ez zen erabiltzen.
  • Euskara berreskuratu zen.
  • Zenbatek berba egiten dute euskaraz gaur egun?:
  • Hiru milioi biztanlek
  • Hamar mila biztanlek
  • Zortziehun mila inguruk

Ikasle bakoitzak bere autoebaluazioa egingo du edo koebaluazioa (ikasle bakoitzak bere albokoarena zuzenduz).

 


4.       JARDUERA

     

 Talde txikian

Trebetasunak: Elkarreragina eta entzumena

Taldeetan jorratuko diren gaiak:

 •   XXI. mendean munduko hizkuntzen % X desagertuko da:

o   _ Baikor ikusita _____     _____

o   _ Ezkor ikusita _____     _____

 •   Hizkuntzak aurrera egingo badu, irakastea beharrezkoa da?
 •    Hizkuntza bat _______________ desagertu da: egizu aukera.

o   _ Hiru astean behin

o   _ Bi asterik behin

o   _ Lau astetik behin

o   _ Astero bitan

 “Euskadi Irratia”ko pasartea entzun: Munduan zenbat hizkuntza dauden eta beraien desagerpena nola ari den gertatzen azaltzen du Unescorekin lanean ari den irakasleak. Euskara ere aipatzen du.

     http://www.ikasbil.net/jetspeed/portal/mediatype/               html/language/eu/user/anon/page/materialdidacticodetalle?gid=26288

Bideoaren amaieran, taldeetan erantzun egokia jasoko dute.

  


5.       JARDUERA     


 Talde txikietan

Trebetasunak: Elkarreragina

Talde txikiak egingo dira ikasgelan eta hurrengo gidoia landuko dute. Talde bakoitzean arduradun bat izendatuko da. Arduradun horrek jasoko du gidoiaren atal bakoitzean adostu diren argudioak. Orain arte entzundako guztia kontuan hartuko dute: bideoak eta irratiko saioa.

 GIDOIA:

 • Bada modurik hizkuntza bat 42 hiztun soilek bizirik gordetzeko? Non gertatzen da halakorik?
 • Zerk eragiten du hizkuntzen heriotza?
 • Zeintzuk dira zuen ustean munduko hizkuntza zabalduenak?
 • 10 milioi hiztun baino gehiagoko hizkuntzak asko dira?
 • Munduko hizkuntzen % 1ek populazioaren %___    ___ berba egiteko aukera ematen dio.
 • Elkarrizketa hau 2001eko urtarrilean emititu zuen Euskadi Irratiak. Gaurko egunera arte eta adituak azaldutakoa gogoan, zenbat hizkuntza desagertu da bitarte honetan? Egin kontu.

Talde handian:

Trebetasuna: mintzamena

Talde txikietan adostutakoa sozializatu egingo da.

Ekarpenak arbelean jasoko ditu irakasleak. 

 

6.       JARDUERA.EBALUAZIOA

 

ELKARRERAGINAREN EBALUAZIOA:

-Talde txikian aritu direnean, esku hartzeen ebaluazioa egingo dute saioaren amaieran.

-  Irakasleak arduradunaren mintza-jarduera ebaluatuko du, hurrengo adierazleak erabiliz: 

Ea taldean esandakoa sintetizatzeko gai izan den 

Ea azalpen argia eman duen.

SAIOAREN EBALUAZIOA:

- Kontrol-orri bat egingo da, non ikasle bakoitzak adieraziko duen zer ikasi duen, bere ikuspegia aldatu den eta zelan sentitu den jarduera hau egiterakoan.     

Subpáginas (1): Planteamendu didaktikoa
ĉ
Berritzegune Nagusia Hizkuntza arloa,
2 may. 2015 10:39