Quy ước của hội

QUY ƯỚC CỦA HỘI ÐỒNG HƯƠNG ÐÔNG ANH - CHLB ĐỨC

Hội Đồng hương Ðông Anh - Thành phố Hà Nội tại CHLB Ðức là một tổ chức phi chính phủ tập hợp các Hội viên là con em, dâu, rể của huyện Ðông Anh, thành phố Hà Nội hiện đang sinh sống, lao động và học tập trên lãnh thổ nước CHLB Ðức.

Hội hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện và đồng thuận của Hội viên.

I. MỤC ÐÍCH VÀ Ý NGHĨA HOẠT ÐỘNG CỦA HỘI:

Trên cơ sở tình cảm quê hương. Hội lấy trọng tâm hoạt động của mình là đoàn kết, động viên, giúp đỡ hội viên trong cuộc sống, làm ăn kinh doanh, hoc tập, giáo dục con cái giữ gìn bản sắc, truyền thống dân tộc Việt Nam và tuân thủ các quy định về pháp luật của nước sở tại.

Dù xa Quê hương, phải sống trên đất khách quê người, những người con của quê hương Ðông Anh vẫn thương yêu đùm bọc nhau, có cuộc sống lành mạnh, đời sống ổn định, tinh thần trong sáng, gia đình hạnh phúc và luôn hướng về quê hương đất nước.

Theo khả năng và hoàn cảnh của từng Hội viên, mọi người cùng tham gia đóng góp xây dựng Hội, chung vui hoan hỷ lúc thành đạt trưởng thành, chia sẻ an ủi động viên nhau lúc đau yếu, hoạn nạn, chia buồn, phúng viếng khi cha mẹ (tứ thân phụ mẫu) trăm tuổi nơi quê nhà, tiễn biệt nhau khi lâm chung nơi đất khách.

II.- CƠ CẤU VÀ TỔ CHỨC CỦA HỘI:

1. Tên của Hội được gọi thống nhất là:

Hội đồng hương Ðông Anh tại cộng hòa liên bang Ðức

2. Hội viên:

Hội viên của Hội Đồng hương Ðông Anh là những người con của quê hương Ðông Anh kể cả con dâu, con rể và những người thân trong gia đình, tự nguyện đăng ký làm Hội viên, đóng đầy đủ Hội phí và tham gia các hoạt động thường xuyên của Hội.

3. Nhiệm kỳ Ðại hội:

Nhiệm kỳ kéo dài hai năm, cuối mỗi nhiệm kỳ sẽ tiến hành Ðại hội để bầu ra Ban chấp hành với số lượng gồm 11 thành viên.

4. Ban chấp hành gồm một Chủ tịch, 2 phó Chủ tịch và các Ủy viên

để Ðiều hành công việc chung.

5. Thông tin liên hệ:

Công tác thông tin liên hệ giữa Ban chấp hành, các Ủy viên và Hội viên để thông báo hoạt động, bàn định công việc được thực hiện bằng gặp gỡ trao đổi trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện khác như điện thoại, Fax hay thư điện tử.

Người được thông báo có trách nhiệm phản hồi, khi không có phản hồi, thông tin coi như đã được chấp thuận và thi hành. Hội có lưu hành hộp thư điện tử và mong thường xuyên nhận được thông tin, đóng góp phản hồi của các Hội viên về các hoạt động của Hội.

E-mail: hdhdonganh@goglemail.com

Website: www.donganh.de

III. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN:

Tất cả các Hội viên đều có nghĩa vụ đóng góp công sức, trí tuệ, tài chính để xây dựng Hội ngày một vững mạnh và được hưởng những quyền lợi như nhau.

IV. CÁC NỘI DUNG HOẠT ÐỘNG CỦA HỘI:

1. Ban Chấp hành Hội có nhiệm vụ thường xuyên thông báo tới Hội viên những hoạt động của Hội. Thông báo những việc đột xuất,

chia sẻ kinh nghiệm làm ăn giữa các doanh nghiệp Hội viên.

2. Ban chấp hành duy trì các hoạt động đối ngoại, củng cố quan hệ đoàn kết với

các Hội bạn. Có những hoạt động quảng bá hợp thức, hữu nghị với chính quyền địa phương sở tại. Tuyên truyền về sự ra đời cũng như mục đích hoạt động của Hội đồng hương Ðông Anh tại CHLB Ðức với đồng bào, cơ quan chính quyền tại quê hương Ðông Anh, để cùng có những hoạt động thiết thực.

3. Ðể thực hiện tốt các chức năng hoạt động: Hiếu, Hỷ…

BCH đã quy định rõ như sau:

3.1. Phần Hiếu:

- Nếu Bố hoặc Mẹ của Hội viên ở Việt Nam qua đời thì đại diện của Hội tại Ðông Anh sẽ đến phúng viếng 1 vòng hoa và kèm 1 phong bì 1 triệu VNÐ (trong trường hợp Bố hoặc Mẹ của Hội viên thuộc tỉnh khác, đại diện của Hội sẽ gửi phong bì viếng 1 triệu VNÐ).

- Nếu Bố hoặc Mẹ của Hội viên đã qua đời trước hoặc vì lý do không kịp báo thì Hội sẽ có lễ truy phúng với giá trị tương đương vào dịp lễ tuần 49 ngày hoặc giỗ đầu.

- Nếu Bố hoặc Mẹ của Hội viên ở CHLB Ðức qua đời thì BCH Hội có trách nhiệm đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình.

- Nếu Hội viên ở CHLB Ðức gặp rủi ro, Hội sẽ cùng với gia đình và các Hội đoàn chia sẻ và tổ chức khắc phục.

- Nếu Hội viên ở CHLB Ðức qua đời hội sẽ phùng viếng vòng hoa và 1 phong bì 200€

- Tới chia buồn và thắp hương đối với gia đình hội viên có bố mẹ qua đời

tại CHLB Đức 20€

3.2. Phần Hỷ:

- Cùng với gia đình Hội viên (nếu yêu cầu), Hội sẽ cùng phối hợp tổ chức ngày vui cho các cháu trong Hội. (Phong bì mừng hạnh phúc 100€)

- Các cháu vào đại học hội sẽ tặng giấy khen và 1 phong bì 50€

- Vào dịp đại hội sẽ tặng giấy khen và 1 phong bì 20€ cho các cháu có thành tích học tập tốt (bảng điểm tổng kết từ 2.0 trở lên).

- Các cháu làm lễ trưởng thành hội sẽ gửi thư chúc mừng và 1 phong bì 20€

- Các cháu bắt đầu vào tiểu học (Schulanfang)

hội sẽ gửi thư chúc mừng và 1 phong bì 20€

- Thăm hỏi gia đình hội viên lúc ốm đau phải nằm viện 20€

4. Đại hội

- Hội Đồng hương Đông Anh mỗi năm tổ chức đại hội một lần.

Thời gian tổ chức vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10.

V. HỘI PHÍ VÀ QUỸ CỦA HỘI:

- Ban Chấp hành đã thống nhất thu Hội phí đối với tất cả Hội viên tự nguyện đãng ký tham gia mỗi năm là 25€/người (đối tượng nộp là vợ, chồng, con dâu, con rể).

"Chỉ thu hội phí đối với những người đã lập gia đình".

- Thời gian đóng Hội phí thống nhất là ngày Ðại hội trong tháng 10 hàng năm.

- Ban chấp hành có trách nhiệm quản lý quỹ Hội một cách tiết kiệm, minh bạch,

công khai thường xuyên khi Hội viên yêu cầu.

Trên đây là toàn văn Quy ước của Hội Đồng hương Ðông Anh - Thành phố Hà Nội tại CHLB Đức, BCH Hội rất mong nhận được những ý kiến đóng góp qu‎ý báu từ các Hội viên, BCH cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã đóng góp cho hoạt động của Hội.

Berlin, ngày 30 tháng 11 năm 2009

TM BCH Hội Ðồng hương Ðông Anh

Chủ tịch Ngô Ngọc Anh