DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐỒNG HƯƠNG ĐÔNG ANH

TẠI CHLB ĐỨC

STT

 Họ và tên

Thành phố

Nguyên quán

01

Ngô Ngọc Anh

Berlin

Việt Hùng

02

Phạm Trung Thực

Potsdam

Võng La

03

Ngô Văn Lợi

Werdau

Mai Lâm

04

Phạm Thành Công

Berlin

Xuân Canh

05

Trần Thị Tuyết Mai

Berlin

Nam Hồng

06

Hoàng Văn Thám

Crimmitschau

Vĩnh Ngọc

07

Lê Hữu Thắng

Dresden

Mai Lâm

08

Trần Xuân Hùng

Leipzig

Vân Nội

09

Nguyễn Đăng Khoa

Cottbus

Thị trấn Đông Anh

10

Nguyễn Văn Hiếu

Berlin

Thị trấn Đông Anh

11

Nguyễn Đình Bằng

Rostock

Uy Nỗ

12

Nguyễn Thị Thanh

Berlin

Nguyên Khê

13

Trương Văn Minh

Kühlungsborn

Cổ Loa

14

Nguyễn Tiến Dũng

Berlin

Thị trấn Đông Anh

15

Trần Văn Thuấn

Berlin

Thị trấn Đông Anh

16

Dương Văn Dy

Hà Nội, Việt Nam

Thị trấn Đông Anh

 17

  Nguyễn Mạnh Hà

  Kröpelin

 Đông Hội

 18

  Bạch Công Bình    

  Berlin

 Việt Hùng

 19

  Nguyễn Minh Thuấn

 Stollberg

 Vân Nội

 20

  Nguyễn Thị Thúy

  Wittenberge

 Nguyên Khê

 21

  Nguyễn Quang Phú

  Berlin

 Hà Nội, TP HCM

 22

  Nguyễn Trung Hoàng

  Dessau

 Nguyên Khê