GENERALFORSAMLING Torsdag d. 23 feb. ca. 19.30

Post date: 08-02-2017 12:21:30

Så er det tid til general forsamling i vores allesammens forsamlingshus og vi glæder os til at se så mange medlemmer som muligt.

Arrangement løber af stablen efter fællesspisningen, det bliver en magisk aften med lidt lækkert til ganen, et par forslag til vedtægtsændringer (se neden for) og en masse tryllerier.

Dagsordenen således ud:

  1. Valg af dirigent.
  2. Godkendelse af beretning om FKE’ s virksomhed i det forløbne år.
  3. Godkendelse af revideret regnskab, fastsættelse af kontingent for personlige medlemmer.
  4. Gennemgang af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, samt afstemning om godkendelse af disse.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse, 2 revisorer samt suppleanter.
  7. Fremtidig virksomhed.
  8. Eventuelt

ca. 20.30 Trylleshow

Hvis nogle af vores medlemmer skulle have indkomne forslag, de gerne vil have taget op på generalforsamlingen, bedes de være bestyrelsen i hænde senest 9. feb.