Forsamlingshusets historie

Forsamlingshusets historie

I august 1988 startede Jellebakkeskolen, nu Ellevangskolen, et forsøgs- og udviklingsarbejde om skolen som lokalt kulturcenter. Det var et udviklingsarbejde, der fik støtte fra Folkeskolens Udviklingsråd og Århus Kommune, og arbejdet foregik som et resultat af en folketingsbeslutning om at udvikle skolen, som et af flere lokale kulturcentre.

I de første år var der afsat ressourcer til, at skolens lærere fik timer til at indgå i forsøget, både som igangsættere, ledere af de åbne værksteder, f. eks. sløjd og musik, samt med forskellige undervisningsaktiviteter. Vi havde også nogle timer til en bibliotekar, en socialrådgiver og lokale folk, som kunne undervise i deres hobby.

En af tankerne bag skolen som lokalt kulturcenter var og er, at folk kan selv. Det vil sige, at skolen stiller rammerne til rådighed, og de mennesker der bor i lokalområdet bidrager med det, de er gode til, til glæde for andre. Ideen var altså, at det skulle kunne bære, også selvom der ikke var forsøgsmidler i projektet.

Med afslutningen af skoleåret 1991/1992 forsvandt de sidste forsøgsmidler, og vi gik i gang med at prøve at klare os selv.

Vi dannede i 1992 Foreningen Kulturcentret Jellebakkeskolen, FKJ.

Omdrejningspunktet for projektet havde fra starten været fællesspisningen mandag og torsdag i et lokale, som skolen stillede til rådighed. Det var oprindelig en del af skolens meget store kantine, og det er stadig tilfældet, efter at skolen er udvidet som følge af fusionen med den nu lukkede Vejlby Skole. Lokalet blev døbt Forsamlingshuset, og da foreningens lange navn aldrig rigtig fængede, blev det naturligt at kalde det hele for Forsamlingshuset.

Opdatering 2016.

Efter ombygningen er Forsamlingshuset i gang igen efter en kort lukkepause.

Det hele er båret af frivillig arbejdskraft, og Forsamlingshuset ledes af en bestyrelse.

Vi har stadig fællesspisning mandag og torsdag kl. 18.15. Maden laves på skift af 4 -7 madhold. Vi starter, når vi kommer fra arbejde ved 16-tiden, og så knokler vi med at lave god, sund og billig mad, som helst skal stå på bordet kl. 18.15. Somme tider er vi 25 andre gange 70, men som regel mellem 40 og 50 der spiser.

Vi er billige. Det har vi altid været, og vi diskuterer med jævne mellemrum om priserne skal stige. Af praktiske grunde har vi efter genåbningen i oktober 2014 ændret priserne, så det koster 20 kr. for et måltid mad for voksne og 10 for børn under 12 år.

Vi er hele tiden bevidste om vores grundlag, nemlig at det skal være et tilbud til alle. Derfor er vores medlemskontingent meget lavt. Kontingentet diskuterer vi jævnligt – men vi vil gerne have mange medlemmer, både de aktive og dem der støtter os, men som måske ikke benytter sig af vores tilbud lige for tiden.

Vi opfordrer samtidig til, at man melder hele familien ind.