csc2

Centrul de Studii Canadiene

Centre d'Etudes Canadiennes

Center for Canadian Studies

Iaşi, România

ro fr en

prezentare

Centrul de Studii Canadiene din Iaşi a fost înfiinţat în 1990 de către profesorii Maria și Constantin Pavel de la Catedra de Limba și literatura franceză, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu sediu, bibliotecă şi o echipă de cercetare pluridisciplinară (literatură, lingvistică, arte plastice etc.) extrem de activă, reunind universitari, cer­ce­tă­tori, masteranzi, doctoranzi francofoni şi anglofoni de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, precum și de la instituții partenere din țară și din străinătate.

Printre activitățile didactice desfășurate de membrii CSC se numără cursurile și seminarele de Varietăți ale francezei (dintre care franceza din Canada) și de Literatură canadiană, punct de plecare, pentru studenți, în realizarea unor lucrări de licență, disertații, respectiv teze de doctorat pe teme ținînd de studiile canadiene.

Pe lîngă cursuri, studiu individual, publicaţii, specializări şi participări la varii evenimente ştiinţifice din ţară şi din străinătate, membrii CSC se întîlnesc periodic pentru prezentări şi conferinţe or­ganizate de CSC, Catedra de limba şi literatura franceză, Catedra de limba şi literatura engleză, Groupe de Recherches en Études Francophones (GREF), Groupe de Recherches en Études Québécoises et Acadiennes (GREQA). Activitatea echipei se regăseşte în elaborarea de studii şi volume publicate la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, la Editura Demiurg din Iaşi (în colecţia „Études Canadiennes / Canadian Studies”) sau la alte edituri românești sau străine.

De-a lungul anilor, au fost invitate la Iaşi, pentru conferinţe, o serie de personalităţi canadiene, franceze sau române (Arlette Bouloumié, Patrice Brasseur, Gaëtan Brulotte, Flavia Cosma, Gilles Dorion, Walter Epp, Marthe Faribault, Stephanie Filion, Danielle Forget, Danielle Fournier, Zélie Guével, Maurice Lemire, Janet Paterson, Dan Schlanger, Antoine Soare, Kim Thúy, Nathalie Watteyne).

Colocviul Internaţional „Zilele Francofoniei”, organizat anual la Iaşi, are, începînd cu anul 2004, şi o secţiune de Canadianistică, cu participare naţională şi internaţională.

Vizibilitatea naţională şi internaţională a CSC a crescut în timp şi prin legăturile constante cu instituţiile diplomatice canadiene din România, respectiv prin vizitele la Iaşi ale reprezentanţilor acestora (martie 2006: Ambasadorul Canadei în România, Franco D. Pillarella; martie 2007: Consilierul Ambasadei Canadei în România, Jean Therriault; octombrie 2008 şi mai 2009: Consilierul cultural al Ambasadei Canadei în România, Debra Price; noiembrie 2008: Ambasadorul Canadei în România, Marta Moszczenska).

Ca recunoaştere internaţională, CSC are vechi şi constante legături şi schimburi cu organisme şi instituţii canadiene (AIEQ, CIEC/ICCS, AECEC/CEACS), precum şi cu numeroase centre europene de studii canadiene (Avignon, Dijon, Liège, Paris).

CSC a fost şi este mereu deschis către publicul larg, atît prin informaţiile şi consultanţa oferite pe probleme de civilizaţie canadiană, cît şi prin popularizarea culturii canadiene prin mass-media din Iaşi şi din ţară (emisiuni radiofonice, interviuri cu personalităţi canadiene, articole în presa scrisă).

© 2007-2021. Centrul de Studii Canadiene - Iaşi, România. Creat cu Google Sites.