Biblioteka Samochodówki w Siedlcach zaprasza.
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

             Witamy na stronie  biblioteki szkolnej
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 3
w  Sied
lcac
h.                                
Zapraszamy do aktualizacji oprogramowania
naszych mózgów.
W bibliotece znajdziesz dane do tego potrzebne.
Na dzień dobry....................
               na dobry dzień....................

                          na dobry humor...........  
                                    dla tych którzy pracowali cały szkolny roczek ;))))

                                            
                                ale,  już za parę dni, za dni parę.....

Film z YouTube

O bibliotece
Nasza biblioteka zajmuje trzy pomieszczenia: czytelnię, wypożyczalnię
i magazyn.
 Posiadamy ponad 20 tysięcy książek i innych dokumentów (płyty CD, DVD, kasety VHS).
W bibliotece mieści się Centrum Multimedialne
z 8 stanowiskami komputerowymi
i stałym dostępem do Internetu.
Oferujemy możliwość skanowania i drukowania materiałów edukacyjnych.
Zapraszamy do korzystania z księgozbioru podręcznego i prasy.
W czytelni jest możliwość korzystania
z odtwarzacza DVD, VHS oraz rzutnika multimedialnego.
    Zapewniamy miłą atmosferę do cichej pracy     
 i
rozwoju własnych zainteresowań.
                 Do biblioteki zapraszamy
                       w godzinach pracy szkoły.

Uwaga gimnazjaliści !!!!


Trwa rekrutacja do szkół średnich !!!!


Ważne terminy:składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 10 maja 2018r. od godz. 10.00 do 18 maja 2018r. do godz. 15.00

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie

 

od 15 czerwca 2018r. od godz. 10.00 do 19 czerwca 2018r. do godz. 15.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (złożenie poświadczonych kopii świadectwa i wyników egzaminów)

 

od 22 czerwca 2018r. od godz. 12.00 do 27 czerwca 2018r. do godz. 16.00

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

 

6 lipca 2018r. godz.12.00

 

wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

w przypadku kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie,

wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru: od 10 maja 2018r. od godz. 10.00 do 18 maja 2018r. do godz. 15.00

W przypadku pozostałych kandydatów:

od 6 lipca 2018r. od godz. 12.00 do 9 lipca 2018r. do godz. 16.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

od 6 lipca 2018r. od godz. 12.00 do 12 lipca 2018r. do godz. 10.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

12 lipca 2018r. godz. 16.00

 


W bibliotece szkolnej naszej szkoły można  wypełnić i wydrukować
wnioski o przyjęcie do szkoły. 


Zapraszamy do ZSP nr 3 w Siedlcach

Bardzo wiele osób lubi czytanie wieczorem, przed pójściem spać. I jest to bardzo dobry zwyczaj, gdyż czytanie książek odpręża po całym dniu, odrywa od problemów, pozwala zapomnieć o szarej oraz stresującej rzeczywistości i przenosi nas do innego świata.

 Dzięki książkom możemy „oczyma duszy” zobaczyć zarówno ten wielki świat jak i także ten niewidoczny gołym okiem
oraz ten nieistniejący w
rzeczywistości czyli wymyślony przez fantastów.

  

 


     Tym razem w naszym cyklu chcemy polecić książkę p. t. „TWIERDZA SZYFRÓW”.

Jest to utwór o tematyce historycznej autorstwa Bogusława Wołoszańskiego,

znanego przede wszystkim z telewizyjnego programu „Sensacje XX wieku”, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością.

 Powieści Wołoszańskiego są cenione głównie ze względu na niezwykle barwny sposób przedstawiania historycznych faktów

będących do niedawna prawie nieznanymi lub starannie ukrywanymi.

    Akcja „TWIERDZY SZYFRÓW” toczy się w styczniu 1945 roku, w okolicach Jeleniej Góry, gdzie Niemcy założyli ośrodek kryptologiczny.

Przenoszą tam z bombardowanego Berlina tajny oddział Pers "Z" oraz ekipę naukowców,

którzy mają za zadanie odczytywać jednorazowe radzieckie szyfry na niezwykłej maszynie zwanej Aparat.

Radziecki wywiad podejmuje próby zdobycia tego urządzenia.

Do intrygującego wyścigu o przejęcie  deszyfratora włącza się aliancki zespół komandora Howarda Compaigne’a.

Ta wciągająca powieść doczekała się ekranizacji w postaci serialu pt. "Tajemnica Twierdzy Szyfrów".

    Zachęcamy zarówno do przeczytania książki „TWIERDZA SZYFRÓW”,  jak i do obejrzenia jej ekranizacji.

Ponadto w naszej bibliotece posiadamy jeszcze 3 utwory Bogusława Wołoszańskiego:

  • „Operacja Talos”,
  • „Sieć: ostatni bastion SS”,
  • „Tajna wojna Stalina”.

                                                         

       A jeśli ktoś zechce nam polecić inne książki, to też zapraszamy do naszej biblioteki, do podzielenia się własnymi wrażeniami na temat przeczytanego utworu

i zamieszczenia recenzji na naszej stronie internetowej (myślimy, że  Poloniści docenią to odpowiednią notą w dzienniku lekcyjnym)


                                     
         Poznajcie proszę, drodzy czytelnicy   małego misia.
        Będzie nam towarzyszył przez kilka następnych dni...
  Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:
A czasem był jak piorun jasny, prędki,
A czasem smutny jako pieśń stepowa,
A czasem jako skarga nimfy miętki,
A czasem piękny jak aniołów mowa..
Aby przeleciał wszystka ducha skrzydłem.
Strofa być winna taktem, nie wędzidłem.
                            
                          Juliusz SłowackiŁamańce językowe....

https://www.youtube.com/watch?v=ZAOmiE14vlg