O bibliotece

Nasza biblioteka zajmuje trzy pomieszczenia: czytelnię, wypożyczalnię i magazyn. 

 Posiadamy ponad 20 tysięcy książek i innych dokumentów (płyty CD, DVD, kasety VHS). 

W bibliotece mieści się Centrum Multimedialne z 8 stanowiskami komputerowymi 

i stałym dostępem do Internetu. W czytelni jest możliwość korzystania z odtwarzacza DVD, VHS oraz rzutnika multimedialnego.

Oferujemy możliwość skanowania i drukowania materiałów edukacyjnych.

Zapraszamy do korzystania z księgozbioru podręcznego i prasy.

    Zapewniamy miłą atmosferę do cichej pracy i rozwoju własnych zainteresowań.

licznik odwiedzin

Na dzień dobry ...

Na dobry dzień ...

Na dobry humor ...

Zapraszamy

 uczniów oraz pracowników szkoły

 do korzystania z bogatego księgozbioru naszej odświeżonej biblioteki.

W niedługim czasie dostępne będą 

nowe książki 

zakupione w ramach dofinansowania 

z Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0

W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych (październik),

nasza biblioteka ogłasza konkurs na plakat :

„ BIBLIOTEKA SZKOLNA MOJE SZCZĘŚLIWE MIEJSCE,

W KTÓRYM KWITNIE KREATYWNOŚĆ I WYOBRAŹNIA”.

 

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu

1. Rozbudzanie zainteresowania biblioteką.

2. Popularyzacja czytelnictwa.

3. Twórcze i aktywne spędzanie czasu wolnego.

4. Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej uczniów.

5. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych.

 

Warunki uczestnictwa

1. Konkurs skierowany do wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły.

2. Uczestnicy konkursu indywidualnie przygotowują prace przy zachowaniu formy plakatu.

3. Każdy plakat powinien być opatrzony hasłem promującym naszą bibliotekę.

4. Prace należy wykonać w postaci jednostronnego plakatu w formacie nie mniejszym niż A3,  dowolną techniką plastyczną (np. malarstwo, rysunek , kolaż, grafika, techniki mieszane ).

5. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę, opatrzoną metryką, umieszczoną na odwrocie pracy , zawierającą imię, nazwisko oraz klasę.

6. Plagiatów, tj. prac ściągniętych z Internetu lub z innych źródeł, nie przyjmujemy.

 

Terminy

 

1. Prace należy dostarczyć do 15 października 2023 roku do biblioteki.

2. O terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni przez organizatorów.

 

Informacje dodatkowe

·   Zgłoszenie do konkursu wiąże się z akceptacją klauzuli: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych dla celów niniejszego konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

·       Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


Po raz kolejny Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Siedlcach  otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 15 tys. złotych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

NPRCz jest programem rządowym, który przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 

W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025  w szkole będą realizowane działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a podstawowym rezultatem podjętych przedsięwzięć ma być zainteresowanie młodych ludzi czytaniem, które powinno im towarzyszyć w życiu dorosłym.

Kupując książki do biblioteki szkolnej chcemy spełnić oczekiwania czytelników i zakupić takie pozycje, które są  zgodne  z ich oczekiwaniami i zainteresowaniami. Aby tak się stało, zaprosiliśmy uczniów  i ich rodziców do wspólnego ułożenia listy książek.

Ponadto z otrzymanych funduszy zostanie zakupiony sprzęt komputerowy w celu doposażenia biblioteki szkolnej.

Poezja nie musi być nudna.

Poniżej trzy, jakże inne interpretacje wiersza Wisławy Szymborskiej "Nic dwa razy".

Kącik czytelniczy.

Czytajmy baśnie...

    Wszyscy znamy baśnie Andersena czy braci Grimm, ale czy pamiętamy nasze, polskie baśnie? Czy wiemy, kim byli Waligóra i Wyrwidąb lub co to są koszałki – opałki albo skąd się wzięły nazwy geograficzne Morskie Oko czy Czarny Staw lub dlaczego Twardowski do dnia sądnego będzie tkwił    na księżycu? A czy zdajemy sobie sprawę, że baśnie pisali tacy powieściopisarze jak Józef Ignacy Kraszewski, Eliza Orzeszkowa, Władysław Reymont, Henryk Sienkiewicz czy Bolesław Prus? Poeci też nie byli „gorsi”, między innymi Kazimierz Przerwa – Tetmajer, Jan Kasprowicz i Bolesław Leśmian nie wstydzili się pisać baśni. Jak mawiano niegdyś, konia z rzędem temu, kto wymieni autorów takich baśni jak: „Twardowski”, „Kwiat paproci” lub „O śpiących rycerzach w Tatrach” czy „ O tym, jak krawiec Niteczka został królem”?. Ktoś zapewne powie, że baśnie popularnie zwane bajkami są dobre dla małych dzieci…… Czy aby na pewno?............ Niektórzy znani pisarze, jak chociażby J.R.R. Tolkien czy  C.S. Lewis uważali, że baśnie są nam potrzebne do życia jak powietrze. Ten pierwszy ubolewał wręcz, że powiązanie baśni z dziećmi jest dla nich krzywdzące. Dla baśni rzecz jasna, bo sugeruje niektórym, że nie ma tam nic wartego dokładniejszej analizy. Nic bardziej błędnego, bo przecież od setek lat baśnie związane są z dorosłymi. Nie tylko przez fakt, że to dorośli je wymyślali, a następnie opowiadali dzieciom. Głównie przez to, że ich zadaniem było wyjaśnienie nam, jak sobie radzić z najpoważniejszymi problemami, jakie spotykają nas w życiu. Były jak drogowskaz. Co robić, co jest dobre, co jest złe. Były sposobem na to, aby wyjaśnić nam świat”*.

   Obecnie do pokazywania świata są wykorzystywane głównie telewizja i Internet, niemniej baśnie nadal mogą nam służyć radą czy pociechą, ale najważniejsze, że przypomną najpiękniejsze momenty z dzieciństwa, kiedy to rodzice czytali nam baśnie przed snem. Zatem ponownie zapraszamy do naszej biblioteki i tym razem zachęcamy do wypożyczenia baśni,  a szczególnie książki „BAŚNIE POLSKIE”.* https://lekturaobowiazkowa.pl/wspolpraca-i-kontakt/ [online]. [14 lutego 2018r.]               

   Łamańce językowe 

Chodzi mi o to, aby język giętki

Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:

A czasem był jak piorun jasny, prędki,

A czasem smutny jako pieśń stepowa,

A czasem jako skarga nimfy miętki,

A czasem piękny jak aniołów mowa..

Aby przeleciał wszystka ducha skrzydłem.

Strofa być winna taktem, nie wędzidłem.

                          Juliusz Słowacki


W grząskich trzcinach i szuwarach, 

kroczy jamnik w szarawarach,

 szarpie kłącza oczeretu

 i przytracza do beretu, 

ważkom pęki skrzypu wręcza, 

traszkom suchych trzcin naręcza

 a gdy zmierzchać się zaczyna

 z jaszczurkami sprzeczkę wszczyna,

 po czym znika w oczerecie 

w szarawarach i berecie...