Luottamus- ja yhdistystoiminta

Tehyn jäsen 2018 lähtien. Olin ehdokkaana Tehyvaaleissa 2021 Sitken listalla.

Korjausliike rp. -puolueen jäsen 14.11.2017 lähtien

Tämä puolue on valintani, koska se on aidosti pienen ihmisen puolella keskittyen vain ja ainoastaan ajamaan kansalaisten asioita kansalaisten parhaaksi. Aloitin Korjausliike rp:n puoluehallituksen jäsenenä vuoden 2021 marraskuussa. Olen Pohjois-Pohjanmaan Korjausliike ry:n hallituksen jäsen (2018-23). Vuoden 2021 loppupuolella aloitin lisäksi piirisihteerinä, ollen piirisihteerinä myös vuoden 2022. Lisäksi toimin Oulun Korjausliike ry:n hallituksen varapuheenjohtajana (2018-22). Nyt olen kyseisen hallituksen jäsen.

Oulun kaupunginvaltuutettu vuosina 2017-21

Sinisen valtuustoryhmän puheenjohtaja 2017-21, sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsen 2017-21.

Valtion liikuntaneuvoston varapuheenjohtaja 2018-19.

Suomen Kuntaliiton hallituksen jäsen 2013-18

Lisäksi Kuntaliiton työvaliokunnan varajäsen 2013-18, Urbanismisäätiön hallituksen jäsen 2013-18 ja CEMRin (Euroopan kuntaliittojen järjestö) Policy Committeen jäsen 2013-18.

Oulun kaupunginvaltuutettu vuosina 2012-17

Kaupunginhallituksen jäsen 2012-17, Perussuomalaisten hallitusryhmän puheenjohtaja 2012-17, kehittämisjaoston jäsen 2013-17, rakennuslautakunnassa kaupunginhallituksen edustaja 2013-17, valtuustosopimustoimikunnan jäsen 2013, palveluverkkotyöryhmän eli remonttiryhmä 1. ja 2. jäsen vuosina 2014 ja 2015, keskustavision seurantaryhmässä kaupunginhallituksen edustaja 2015- ja hyvinvointilautakunnan varajäsen 2013-17.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan jäsen 2013-17, arviointiryhmän varajäsen 2013-16 (Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (OYS-erva) sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon jarjestämissopimuksen arviointi) ja Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston varajäsen 2013-17.

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallin valmistelu, poliittisen ohjausryhmän 3. varapuheenjohtaja 2015-.

Oulunsalon kunnanvaltuutettu vuosina 2009-12

Oulunsalon perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja 2009-12, tulevaisuusvaliokunnan jäsen 2009-12, palvelulautakunnan jäsen 2010-12 ja tarkastuslautakunnnan jäsen 2009-12. Lisäksi Oy Oulunsalon kunnan Asunnonhankinta Ab:n hallituksen varajäsen 2009-12 ja Kiinteistötoimitusten uskottu "mies" 2009-12.

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustaja 2009-12. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsen (2010-12).

Uuden Oulun yhdistymishallituksen jäsen 2010-12, työvaliokunnan jäsen 2011-12, henkilöstön sijoittamisen toimikunnan jäsen 2011, juhlatoimikunnan jäsen 2011-13. Olen ollut aktiivisesti mukana Oulun seudun kuuden kunnan kuntajakoselvityksessä mm. sen valmisteluryhmässä 2009-10.

Hyvän mielen talon jäsen (Omaiset mielenterveyden tukena ry:n jäsenjärjestö)

Olen ollut vuosikymmeniä mielenterveyspotilaan omainen.

Salonpään koulun vanhempaitoimikunnan jäsen vuosina 2004-08

Kaksi viime vuotta olin puheenjohtajana. Teimme jäsenyyteni aikana kaikkiaan viisi aloitetta/esitystä tärkeiksi kokemistamme, parannusta vaativista asioista. Esim. vuonna 2004 keräsimme nimiä luomaamme kuntalaisaloitteeseen Salonpään koulun laajennuksen käynnistämiseksi. Kyseinen aloite toimitettiin Oulunsalon kuntaan samaisena vuonna. Oppilaat pääsivät nauttimaan lisäneliöistä syyslukukauden 2007 alusta. Lisäksi vuoden 2006 alussa laitoimme aloitteen Oulun tiepiiriiin Hailuodontien liikenneturvallisuuden parantamiseksi, jossa esitimme mm. kolmen turvallisen ylityskohdan (60 km/h-nopeusrajoitus ja saarekkeet) rakentamista Hailuodontielle. Saarekkeita onkin rakennettu kesän 2007 aikana, ja 60 km/h-nopeusrajoituksetkin on loppujen lopuksi saatu kohdilleen, mutta vielä on Hailuodontien turvallisuudessa parantamisen varaa...