Eduskuntavaaliteemani 2019

Pyrin eduskuntaaan, koska mielestäni Suomessa on edelleen monia epäkohtia, jotka kaipaavat korjausta.

Päävaaliteemani on sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntoon saattaminen. Näitä palveluita tulee kuntalaisten saada yhdenvertaisesti varallisuudesta riippumatta. Hyvinvointiyhteiskunnassa tulee myös heikoimmista pitää huolta. Terveyspalveluihin mukaan luettuna mielenterveys- ja päihdepalveluihin pitää päästä viipymättä, kun tarve ilmenee. Ikäihmisten koti- ja laitoshoidon laatua pitää parantaa, jotta ikäihmiset voivat vanheta arvokkaasti. Hoitohenkilökuntaa pitää olla riittävästi työvuorossa turvaamaan ikäihmisten arki. Sosiaalipalveluiden turhaa byrokratiaa pitää purkaa ja selkeyttää, jotta esimerkiksi vammaispalvelut toteutuisivat asiakaslähtöisesti vaikeuttamatta vammaisten arkea.

Syrjäytymisen ehkäisemisessä koulutus on avainasemassa. Syrjäytymisen juurisyihin pitää pureutua. Jatkokoulutus tulee taata kaikille peruskoulun päättäneille. Myöskin työllistymistakuu tulee taata siten, että ihmisiä ei kouluteta aloille, joissa töitä ei ole tarjolla.

Yrittäminen on edelleen Suomessa haastavaa. Vieläkin se koetaan elämäntavaksi, josta rangaistaan erilaisilla veroilla ja maksuilla. Niin kauan kun näin on, yrittäjyyttä on edesvastuutonta mainostaa ihmisille kannattavana vaihtoehtona työllistää itsensä. Yrittäminen tulee saada oikeasti kannattavaksi, jotta yrittäjä voi työllistää itsensä ja muita.

Kaiken kaikkiaan arjen turvallisuus on taattava kaikille.