Eduskuntavaaliteemani 2019

Pyrin eduskuntaaan, koska mielestäni Suomessa on edelleen monia epäkohtia, jotka kaipaavat korjausta.

Päävaaliteemani on sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntoon saattaminen. Näitä palveluita tulee kuntalaisten saada yhdenvertaisesti varallisuudesta riippumatta. Hyvinvointiyhteiskunnassa pitää myös heikoimmista huolehtia. Terveyspalveluihin mukaan luettuna mielenterveys- ja päihdepalveluihin tulee päästä viipymättä, kun tarve ilmenee. Ikäihmisten koti- ja laitoshoidon laatua pitää parantaa, jotta ikäihmiset voivat vanheta arvokkaasti. Hoitohenkilökuntaa tulee olla riittävästi työvuorossa turvaamaan ikäihmisten arki. Sosiaalipalveluiden turhaa byrokratiaa pitää purkaa ja selkeyttää, jotta esimerkiksi vammaispalvelut toteutuisivat asiakaslähtöisesti vaikeuttamatta vammaisten arkea.

Sairaanhoitajia ja lähihoitajia jää lähiaikoina runsaasti eläkkeelle. Hoiva-ala tulee saada veto- ja pitovoimaiseksi, jotta Suomea ei kohtaa hoitajapula. Ykköskeinoksi vastaamaan tähän haasteeseen nostan sairaanhoitajien ja lähihoitajien palkat, jotka pitää korottaa vihdoin vastaamaan työn vaativuutta ja vastuuta. Lisäksi työolot täytyy parantaa muun muassa kirjaamalla hoitajamitoitus lakiin. Vain näin saamme jatkossa riittävästi uutta hoiva-alalle motivoitunutta työvoimaa. Ja toisaalta jo hoitoalalla työskentelevät jatkavat eivätkä vaihda alaa. Ja tällä asialla on kiire, jotta hoitajapula ei toteudu.

Syrjäytymisen ehkäisemisessä koulutus on avainasemassa. Syrjäytymisen juurisyihin tulee pureutua. Jatkokoulutus pitää taata kaikille peruskoulun päättäneille. Myöskin työllistymistakuu tulee taata siten, että ihmisiä ei kouluteta aloille, joissa töitä ei ole tarjolla.

Yrittäminen on edelleen Suomessa haastavaa. Vieläkin se koetaan elämäntavaksi, josta rangaistaan erilaisilla veroilla ja maksuilla. Niin kauan kun näin on, yrittäjyyttä on edesvastuutonta mainostaa ihmisille kannattavana vaihtoehtona työllistää itsensä. Yrittäminen pitää saada oikeasti kannattavaksi, jotta yrittäjä voi työllistää itsensä ja muita.

Kaiken kaikkiaan arjen turvallisuus on taattava kaikille.