Kuntavaaliteemani 2017

Haluan olla mukana kuntavaaliehdokkaana, jotta saisin mahdollisuuden vaikuttaa jatkossakin vuoden 2013 alussa syntyneen uuden Oulun asioihin. Olen Perussuomalaisten listalla, sillä Perussuomalaiset puolue on aidosti pienen ihmisen puolella keskittyen vain ja ainoastaan ajamaan kansalaisten asioita kansalaisten parhaaksi. Vaaliteemoikseni olen nostanut seuraavat asiat:

Tasapuoliset lähipalvelut

Lähipalvelut tulee turvata, ja niitä tulee kehittää tasapuolisesti koko Oulun alueella. Varsinkin viime aikojen kouluverkkokeskustelussa tätä periaatetta on haastettu voimakkaasti. Keskittämisvimmassa reuna-alueiden lähikyläkouluja haluttiin alasajaa, ja toisaalta lukioita pyrittiin keskittämään kanta-Ouluun. Tämä reuna-alueiden palveluiden näivettäminen, ja elinvoiman alasajo ei ollut tavoitteena, kun uutta Oulua suunnitelimme, ja yhdistymissopimusta kirjoitimme. Onneksi valtuutettujen yhteistyöllä yli puoluerajojen loimme myös reuna-alueita kunnioittavan kouluverkkoesityksen, jolla voitimme kesäkuussa 2016 kouluverkkoäänestyksen, ja täten estimme koulupalveluiden keskittämisen. Tarpeen tullen olen valmis uuteen taisteluun reuna-alueitakin kunnioittavan kouluverkon puolesta!

Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee saada matalalla kynnyksellä ja oikea-aikaisesti. Tämä edellyttää mm. akuuttivastaanottopalvelun edelleen kehittämistä, jotta esim. mielenterveyspalvelut toimivat laadukkaasti. Lisäksi kaikkien palveluiden saavutettavuuden takaamiseksi joukkoliikennettä pitää Oulussa edelleen kehittää.

Työtä ja elinvoimaa

Uusien työpaikkojen luominen ja toisaalta nykyisten työpaikkojen säilyminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta koko Oulun elinvoima lähtee uudelleen nousuun. Tämä vaatii voimakasta edunvalvontaa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Myös yrittämisen edellytyksiä Oulussa pitää parantaa. Niin yritystonttien luovuttamisen kuin kaavoituksenkin tulee olla nopeampaa ja sujuvampaa kuin nyt. Kolmannen sektorin panos työpaikkojen suhteen on myös arvokasta. Tällä sektorilla on potentiaalia useammillekin työpaikoille, jota trendiä voidaan kaupungin ja yhdistysten välisellä yhteistyöllä edesauttaa.

Aitoa osallistamista

Kuntalaiskuulemisen mm. Oulun raatien kautta tulee olla aitoa ja oikea-aikaista. Kouluverkkoselvityksen aikana huomattiin, että tässä on Oulussa parantamisen varaa, koskapa kuntalaispalaute ei johtanut valmistelun reagoimiseen, ja siten vaihtoehtoisen kouluverkkoesityksen luontiin virkamiestyönä.

Ouluun luodaan valtuustoaloitteeni myötä avoimen hallinnon toimintasuunnitelma, jonka myötä kuntalaisten tiedonsaannin mm. valmisteilla olevista asioista pitäisi helpottua. Aito kuntalaisten osallistaminen ja kuuleminen on ainoa keino saada kuntalaiset enenevässä määrin innostumaan osallistumaan ja vaikuttamaan, jotta Oulusta tulee oululaisten näköinen yhteinen Oulu.

Kaiken kaikkiaan kaiken päätöksenteon tulee olla inhimillistä ja oikeudenmukaista!