Kunnallisvaaliteemani 2012

Haluan olla mukana kunnallisvaaliehdokkaana, jotta saisin mahdollisuuden vaikuttaa jatkossakin vuoden 2013 alussa syntyvän uuden Oulun asioihin. Olen Perussuomalaisten listalla, sillä Perussuomalaiset puolue on aidosti pienen ihmisen puolella keskittyen vain ja ainoastaan ajamaan kansalaisten asioita kansalaisten parhaaksi. Vaaliteemoikseni olen nostanut seuraavat asiat:

Lähipalvelut laadukkaasti ja tasapuolisesti

Lähipalvelut tulee turvata ja niitä tulee kehittää tasapuolisesti uuden Oulun alueella. Palveluissa pitää siirtyä enenevässä määrin ennaltaehkäisevän ja moniammatillisen työotteen suuntaan. Ennaltaehkäisevä työ on inhimillisempää kuin korjaava työ, ja tulee lisäksi paljon halvemmaksi. Uuden Oulun mielenterveyspalveluiden muuttuessa ja kehittyessä enemmän avohoitopainotteisiksi, tulee kuitenkin huolehtia myös sairaansijojen saatavuudesta tarpeen tullen.

Nuorisotyöttömyys kuriin

Nuorisotyöttömyys pitää saada laskuun pyrkimällä kehittämään Oulun elinkeinoelämää yhdessä BusinessOulun kanssa. Nuorisotyöttömyyden alentamisella voidaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä, joka on huolestuttavasti lisääntynyt Oulussa. Syrjäytymisen vastaisessa taistelussa keskeistä on tietenkin myös se, että mielenterveyspalveluiden saatavuuden on toimittava.

Joukkoliikenne toimivaksi

Joukkoliikennettä tulee todellakin kehittää, jotta palvelut ja työpaikat olisivat saavutettavissa sujuvasti linja-autolla. Uusi joukkoliikennelaki tuli voimaan 3.12.2009. Nykyinen siirtymäajan sopimuksiin perustuva liikenne päättyy 2014-17. Tällä hetkellä tehdään Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelmaa. Mielestäni joukkoliikenteen tulisi olla edullista ja sujuvaa, jotta se olisi todellinen vaihtoehto yksityisautoilulle. Joukkoliikennettä tulee kehittää myös uuden Oulun keskustan ulkopuolella, jotta verkosto-Oulua voidaan kehittää.

Kaiken kaikkiaan kaiken päätöksenteon tulisi olla inhimillistä ja oikeudenmukaista!