IES Pere Alsius i Torrent‎ > ‎ACI‎ > ‎

Estats de la matèria 2

En física i química s'anomena canvi d'estat o transició de fase a l'evolució de la matèria entre diversos estats d'agregació sense que hi hagi canvis en la seva composició. Els tres estats bàsics són el sòlid, el líquid i el gasós.

La següent taula indica com s'anomenen els canvis d'estat.

Inicial\Final Sòlid Líquid Gasós
Sòlid
Fusió Sublimació o sublimació progressiva
Líquid Solidificació
Evaporació i ebullició
Gasós Sublimació inversa o regressiva Condensació i liquació


Observa la figura sobre els canvis d'estat:Els dos paràmetres dels que depen que una substància es trobi en un estat o en un altre són la temperatura i la pressió.

Un augment de la temperatura o una reducció de la pressió afavoreixen la fusió, l'evaporació i la sublimació.

Un descens de la temperatura o un augment de la pressió afavoreixen els canvis oposats.

Diferència entre evaporació i ebullició

Els líquids poden canviar a vapor a una temperatura per sota els seus punts d'ebullició a través del procés d'evaporació. L'evaporació és un fenomen superficial en el qual les molècules situades a prop de la superfície vapor/líquid s'escapen cap a la fase vapor. Per altra banda, l'ebullició és un procés en el qual les molècules s'escapen de qualsevol part del líquid, com a resultat de la formació de bombollles de vapor dins del líquid.

Límits
  • 4.500 °C — No hi ha sòlids.
  • 6.000 °C — No hi ha líquids (només gasos).

Entra a:

Moodle Jclic
  Entreu amb usuari: visitant i contrasenya: visitant

i fes el Jclic:

ESTATS DE LA MATÈRIA: Activitats del nivell 1

Comments