Een Hart voor

Prins Alexander?!

Debattenreeks 'Een Hart voor Prins Alexander?!'

De Stichting Hart voor Prins Alexander organiseert van najaar 2018 tot de zomer van 2019 een serie debatten en workshops over de ontwikkeling van het centrumgebied van Prins Alexander, met als titel ‘Een Hart voor Prins Alexander?!’ Aan dit programma nemen bewoners, ondernemers en professionals deel. Doel van de debattenreeks is professionals en gebruikers met elkaar te laten praten over een toekomstig centrum dat betekenis toevoegt in het stadsgebied Prins Alexander,

Tijdens de eerste debatavond op 1 november 2018, is gesproken over de geschiedenis en identiteit van Prins Alexander is en gedebatteerd over (gestrande) pogingen tot centrumvorming - de aanleiding en het ontbreken van een gemeenschappelijk beleefde identiteit, lees meer...

Een tweede bijeenkomst werd georganiseerd op vrijdag 9 november, als onderdeel van de programmering van het Stadmakerscongres 2018 Tijdens een stadstour naar het centrumgebied van Prins Alexander, gingen wij op locatie in gesprek over de ontwikkelrichting van het centrumgebied van Prins Alexander. Hoe kijken stadmakers naar de identiteit van het gebied, de verwevenheid met de stad en andere wijken en welke rol dit speelt in de toekomstige ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen? De bijeenkomst werd o.a. ingeleid door Robbert Guis van Team Flocks, over de BNA-studie De Stad van de Toekomst, een visie op het centrumgebied van Prins Alexander in 2050.

In vervolg op het debat en de stadstour organiseerden wij op 14 maart 2019 een workshop over de voorwaarden, de sociaal-, maatschappelijke- en culturele aspecten. Rekening houdend met de functies die er zijn op de plek: het station, het winkelcentrum, de bedrijvigheid en het plein op weg naar een ‘gelukkig’, ‘bewogen’ en ‘groen’ Hart voor Prins Alexander, meer over de workshop...

Afsluitend organiseerde de stichting in juni 2019 een expertmeeting. Hiervoor nodigen wij professionals - en maatschappelijk betrokkenen - uit om samen in gesprek te gaan over een ruimtelijk en functioneel programma, de bouwstenen daarvoor én de agenda voor het centrumgebied van Prins Alexander het “Hart van Prins Alexander”, meer over de expertmeeting

De debattenserie is tot stand gekomen met ondersteuning van de Van Eesteren-Fluck en Van Lohuizen Stichting