Hart voor Prins Alexander


Van Hart voor naar Hart van

De Stichting Hart voor Prins Alexander is een initiatief van bewoners en ondernemers die al jaren in het stadsgebied wonen en werken en overtuigd zijn van de kwaliteiten die het Rotterdamse stadsgebied Prins Alexander in het algemeen en het centrumgebied in het bijzonder in zich heeft. Om deze kwaliteiten zichtbaarder te maken en na te denken over toekomstige ontwikkelingen organiseert de stichting activiteiten met bewoners en ondernemers, onderwijsinstellingen en lokale en stedelijke organisaties. De resultaten hiervan hebben duidelijk laten zien dat veel meer mensen geloven in de kracht van Prins Alexander en graag hun bijdrage leveren aan de opgave om van het centrumgebied de 'Alexanderknoop' een Hart te maken.

Dit is de ambitie van de stichting: van Hart voor naar Hart van!