Huur instrument

(aanvraag / verlenging / stopzetting)

Via onderstaand invulformulier kunt u een aanvraag/verlenging/stopzetting van de huur van een instrument indienen.
Ons secretariaat brengt u nadien graag op de hoogte van de procedure.
De huur van een instrument is mogelijk zolang de voorraad strekt en binnen de bepalingen van de uitleenvoorwaarden.

UITLEEN VOORWAARDEN